Staple Financing

Stiftfinansiering er en type finansiering som vanligvis brukes i fusjoner og oppkjøp (M&A) transaksjoner. I en stiftfinansiering sørger kjøper for finansieringen av kjøpesummen til målselskapet og gir denne finansieringen til selgeren som en del av kjøpesummen. Selgeren bruker deretter inntektene fra salget til å betale ned den eksisterende gjelden til målselskapet. Denne typen finansiering brukes … Les mer