At Sight Definition

At sight-definisjon er et begrep som brukes i sammenheng med bank og finans, og refererer til en betaling som forfaller på forespørsel. Med andre ord er skyldneren pålagt å betale det skyldige beløpet så snart kreditor krever det. Denne typen ordninger brukes vanligvis for kortsiktige lån, for eksempel kredittlinjer eller kassekreditt. Er veksel nødvendig for LC ved sikte? En veksel er ikke nødvendig for et remburs (LC) ved sikte. Imidlertid er det vanligvis nødvendig for en LC med utsatt betalingsperiode. Hva betyr TT i betalingsvilkår? Det finnes en rekke ulike betalingsbetingelser som bedrifter kan bruke når de fakturerer kunder, og TT er et slikt begrep. TT står for "telegraphic transfer" og refererer til en betalingsmåte som gjøres elektronisk, typisk via bankoverføring. Denne typen betaling brukes ofte til internasjonale transaksjoner, da det er en rask og effektiv måte å sende og motta betalinger på.

Hva er 4 typer remburs?

1. Kommersielle remburser: Dette er den vanligste typen remburs og brukes vanligvis i internasjonale handelstransaksjoner. Den utstedende banken garanterer at midlene vil være tilgjengelig for selgeren (begunstiget) opp til det angitte beløpet, forutsatt at selgeren oppfyller vilkårene og betingelsene som er angitt i rembursen.

2. Standby Letters of Credit: Disse ligner på kommersielle remburser, men brukes vanligvis som en sikkerhetskopi i tilfelle kjøperen ikke er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Den utstedende banken garanterer at midlene vil være tilgjengelig for selgeren (begunstiget) opp til det angitte beløpet, forutsatt at kjøperen misligholder betalingen.

3. Kredittbrev for finansinstitusjoner: Disse brukes vanligvis av banker og andre finansinstitusjoner for å garantere betalinger mellom parter. Den utstedende banken garanterer at midlene vil være tilgjengelige for betalingsmottakeren (begunstigelsesmottakeren) opp til det angitte beløpet, forutsatt at betaleren oppfyller vilkårene og betingelsene angitt i rembursen.

4. Traveler's Letters of Credit: Disse brukes vanligvis av personer som er på reise i utlandet. Den utstedende banken garanterer at midlene vil være tilgjengelig for den reisende opp til det angitte beløpet, forutsatt at den reisende oppfyller vilkårene og betingelsene som er angitt i rembursen. Hva er forskjellen mellom DP og CAD? I mikroøkonomi er DP en forkortelse for etterspørselskurven og CAD er en forkortelse for tilbudskurven. Etterspørselskurven er en grafisk representasjon av hvor mange enheter av en vare eller tjeneste som vil bli etterspurt til ulike priser, mens tilbudskurven er en grafisk representasjon av hvor mange enheter av en vare eller tjeneste som vil bli levert til ulike priser. De to kurvene skjærer hverandre ved likevektsprisen, som er prisen der den etterspurte mengden er lik den tilførte mengden. Hva er TT i utenlandsk valuta? TT står for "telegraphic transfer" og er en type internasjonal bankoverføring. Denne typen overføringer brukes vanligvis for store pengesummer og er den sikreste måten å sende penger internasjonalt på. Midlene overføres direkte fra en bank til en annen, og avsender og mottaker vil vanligvis få bekreftelse på overføringen innen få dager.