skjema 6251: Alternativ minimumsskatt for enkeltpersoner

Skjema 6251: Alternativ minimumsskatt for enkeltpersoner

Hvordan fungerer alternativ minimumsskatt?

Alternativ minimumsskatt (AMT) er en føderal skatt som pålegges visse skattebetalere som har høy inntekt eller krever visse skattepreferanser. AMT kommer i tillegg til den vanlige inntektsskatten.

AMT beregnes ved å bruke et annet sett med regler enn vanlig inntektsskatt. Den viktigste forskjellen er at visse skattepreferanser, som fradrag for statlige og lokale skatter, ikke er tillatt ved beregning av AMT. Som et resultat kan skattebetalere som ellers ville dra nytte av disse skattepreferansene, ende opp med å betale mer skatt under AMT.

AMT pålegges med en sats på 26 % eller 28 %, avhengig av hvor mye inntekt som er skattepliktig. AMT er ikke fradragsberettiget mot vanlig inntektsskatt.

Skattebetalere som skylder AMT må betale den høyeste av de to skatteregningene (vanlig inntektsskatt pluss AMT).

Hvilken tidsplan brukes til å beregne AMT på returen?

Alternativ minsteskatt (AMT) er en skatt som beregnes etter et annet sett med regler enn vanlig inntektsskatt. AMT er utformet for å sikre at skattebetalere med høy inntekt betaler minst et minimumsbeløp i skatt.

For å beregne AMT, må skattytere først beregne sin vanlige inntektsskatteplikt ved å bruke de vanlige skattereglene. De må deretter beregne sitt AMT-ansvar ved å bruke AMT-reglene. Det høyeste av de to beløpene er skattyters samlede skatteplikt.

Hvordan unngår jeg alternativ minsteskatt?

Det er noen måter du kan unngå alternativ minimumsskatt, eller AMT.

Den første måten er å sikre at inntekten din er under AMT-fritaksbeløpet. For skatteåret 2019 er AMT-fritaksbeløpet $72.900 for single og $113.400 for ektepar som søker sammen.

Hvis inntekten din er over disse beløpene, kan du fortsatt redusere AMT-ansvaret ved å dra nytte av visse fradrag og skattefradrag. For eksempel er fradrag for statlige og lokale skatter ikke tillatt for AMT-formål, så hvis du kan spesifisere fradragene dine og kreve dette fradraget, vil det bidra til å redusere AMT-ansvaret.

Andre fradrag som ikke er tillatt for AMT-formål inkluderer fradrag for diverse spesifiserte utgifter og fradrag for personlig fritak. Imidlertid er det noen skattefradrag som kan oppveie AMT-ansvar, for eksempel skattefradraget for barn og skattefradraget for utdanning.

Til slutt kan du også prøve å beregne dine estimerte skyldige skatter for både vanlige skatter og AMT, og deretter betale det høyeste beløpet av de to for å unngå straffer for underbetaling.

Hvordan betaler jeg min minsteskatt?

For å betale minimumsskatten din, må du sende inn en rapport og beregne minimumsskatteplikten din. Du kan deretter betale dette beløpet via posten eller elektronisk.

Hvis du er pålagt å betale minimumsskatt og ikke betaler den, kan du bli utsatt for renter og bøter. Hvilken inntekt utløser AMT? Det er ikke noe spesifikt inntektsbeløp som utløser Alternativ Minimumsskatt (AMT). AMT er en skatt som beregnes separat fra den vanlige inntektsskatten og er utformet for å sikre at skattytere med høy inntekt betaler minst et minimumsbeløp i skatt. AMT beregnes ved å ta hensyn til en rekke faktorer, inkludert inntekt, fradrag og fritak.