HyperText Markup Language – HTML

HTML er standard markup-språk for å lage nettsider og nettapplikasjoner. Med Cascading Style Sheets (CSS) og JavaScript danner det en triade av hjørnesteinsteknologier for World Wide Web.

Nettlesere mottar HTML-dokumenter fra en webserver eller fra lokal lagring og gjengir dem til multimediewebsider. HTML beskriver strukturen til en nettside semantisk og opprinnelig inkluderte signaler for utseendet til dokumentet.

HTML-elementer er byggesteinene til HTML-sider. Med HTML-konstruksjoner kan bilder og andre objekter, for eksempel Java-appleter eller ActiveX-kontroller, bygges inn i den gjengitte siden. Det gir et middel til å lage strukturerte dokumenter ved å angi strukturell semantikk for tekst som overskrifter, avsnitt, lister, lenker, sitater og andre elementer. HTML-elementer er avgrenset av tagger, skrevet med vinkelparenteser.

HTML-tagger kommer oftest i par som og , selv om noen tagger, kjent som tomme elementer, ikke er sammenkoblet, for eksempel . Den første taggen i et par er start-taggen, den andre taggen er slutt-taggen (de kalles også åpnings-tags og closing-tags). I mellom disse kodene kan webdesignere legge til tekst, tagger, kommentarer og andre typer tekstbasert innhold.

Formålet med en nettleser er å lese HTML-dokumenter og komponere dem til synlige eller hørbare nettsider. Nettleseren viser ikke HTML-taggene, men bruker taggene til å tolke innholdet på siden.

HTML-dokumenter kan leveres på samme måte som alle andre datafiler. De kan være:

- fra en webserver på Internett
- fra en lokal nettverksserver
- fra en lokal harddisk Hvilket begrep brukes vanligvis for å referere til HTML-formatering? HTML-formatering blir ofte referert til som "webdesign".

Hva er de 4 typene programmeringsspråk?

Det er fire typer programmeringsspråk:

1. Prosedyrespråk

2. Funksjonelle språk

3. Objektorienterte språk

4. Skriptspråk

Hva er HTML og dets bruksområder ?

HTML er et dataspråk som brukes til å lage nettsider. Det står for Hypertext Markup Language. Nettsteder består av individuelle sider, som hver har sin egen URL eller nettadresse.

HTML brukes til å strukturere innholdet på en nettside, og kan brukes til å inkludere bilder, videoer og annet multimedieinnhold. Den kan også brukes til å lage interaktive skjemaer og legge til funksjonalitet som handlekurver og passordbeskyttelse.

HTML er skrevet i kode, som leses av nettlesere og vises som nettsider. Koden består av HTML-tagger, som brukes til å strukturere innholdet på en nettside.

HTML er et kraftig verktøy for å lage nettsteder, og kan brukes til å lage svært komplekse nettsteder. Det er imidlertid også mulig å lage enkle nettsider ved hjelp av HTML.

Hva er markup language og dets typer?

Et markup language er et system for å kommentere et dokument på en måte som er meningsfull for en datamaskin, for å lette behandling eller presentasjon. Markup-språk brukes ofte til formatering, men det er mange andre bruksområder også.

Den vanligste typen markup-språk er HTML, som brukes til å formatere nettsider. Andre vanlige markup-språk inkluderer XML, som brukes til å lagre og transportere data, og SGML, som brukes til å lage strukturerte dokumenter.

Hvorfor kalles HTML som HyperText og markup language? HTML kalles et hypertekst-markeringsspråk fordi det lar deg lage dokumenter som inneholder hyperkoblinger til andre dokumenter. En hyperkobling er en kobling som lar deg hoppe fra ett dokument til et annet. Et markup language er et språk som brukes til å kommentere eller markere et dokument.