Hva er en kredittgrense?

Bruken av begrepet kredittgrense er svært hyppig i institusjonell og forretningsmessig sfære; selv om det i mange tilfeller også kan brukes når det gjelder enkeltpersoner som ty til en type finansiering det er mer fleksibelt i visse hverdagssituasjoner. På grunn av uvitenhet om driften av kredittgrensen forveksles den imidlertid ofte med låne konvensjonelle.

En kredittlinje er en sum penger som en bank gir til innehaveren av en brukskonto for å benytte seg av den når den har mistet likviditeten. Kredittgrensen er en permanent kreditt som kan brukes når som helst, men må erstattes i samsvar med avtalevilkårene som er etablert mellom partene (banken og klienten).

Derfor, hvis det i en bestemt situasjon kommer en innsamlingskontroll og klienten ikke har det likviditet, vil banken ta pengene fra kredittgrensen, og dermed vil ikke protest mot det innsamlede dokumentet finne sted. Generelt, for en kredittlinje, må det betales renter på mengden penger som brukes. Avhengig av tilfelle kan imidlertid visse provisjoner også genereres av bruken og / eller av de tilhørende retningslinjene; som for eksempel en skattelette.

Med noen få ord kan det sies at en kredittlinje er en utvidelse av penger som en bank gir til en kunde i en viss tid og med en fastsatt maksimumsgrense. Det er en slags sjekkkonto med et beløp som banken stiller til rådighet for en klient med det spesielle at pengene tilhører enheten og ikke klienten. Slik at klienten kan benytte seg av denne kredittkontoen så mange ganger han vil, så lenge den er innenfor de fastsatte rammene og med forpliktelsen om at når eieren har gått ut, må eieren av linjen ha fylt opp den opprinnelige saldoen. I løpet av denne perioden belaster enheten provisjon for drift og renter.