Benjamin Graham

Benjamin Graham var en amerikansk investor og økonom som regnes for å være verdiinvesteringens far. Han er mest kjent for sin bok The Intelligent Investor, som har vært et banebrytende arbeid med å investere og fortsatt er på trykk i dag. Grahams investeringsfilosofi fokuserte på å finne undervurderte selskaper og holde dem på lang sikt. Han mente at nøkkelen til vellykket investering var å kjøpe aksjer med en betydelig rabatt i forhold til deres egenverdi. Hvor mye tjente Benjamin Graham? Ifølge Forbes var Benjamin Graham verdt anslagsvis 8,7 millioner dollar i 2010. Dette tallet inkluderer både hans personlige formue og hans eierandel i investeringsselskapet han grunnla, Graham-Newman Corporation.

Hvilken investor har best avkastning?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet - det avhenger av en rekke faktorer, inkludert investorens mål, risikotoleranse og investeringsstrategi. Når det er sagt, kan noen investorer ha bedre avkastning enn andre, avhengig av disse faktorene. Er Graham-nummeret fortsatt relevant? Ja, Graham-nummeret er fortsatt relevant. Det er et mål på et selskaps egenverdi, og det brukes fortsatt av Warren Buffett og andre investorer for å finne undervurderte selskaper.

Hva er Grahams sjekkliste?

Graham Checklist er en liste over kriterier utviklet av den berømte investoren Warren Buffetts mentor, Benjamin Graham. Sjekklisten er laget for å hjelpe investorer med å vurdere et selskaps økonomiske helse og dets potensiale som en langsiktig investering.

Sjekklisten inkluderer elementer som:

- Selskapets gjeldende forhold (et mål på dets evne til å betale gjeld)

- Selskapets gjeld-til-egenkapital-forhold (et mål på dets finansielle gearing)

-Selskapets resultat per aksje

-Selskapets pris-til-inntjening-forhold

-Selskapets utbytteavkastning

-Selskapets historie med lønnsomhet

- selskapets ledergruppe

-Bedriftens konkurransefortrinn Hvem er den beste investoren i verden? Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, siden det er mange forskjellige måter å måle «verdens beste investor på». Noen av de mest siterte kandidatene for denne tittelen inkluderer imidlertid Warren Buffett, George Soros og Carl Icahn.