FIFO

FIFO forstås som en metode for regnskap designet for lagervurdering, enten det er produkter, råvarer eller komponenter. Den kommer fra engelsk, "først inn, først ut" og på spansk er den kjent som FIFO-metoden, "første innganger, første utganger". Siden varevarer ikke blir kjøpt til samme pris, trenger du for regelverdivurderingsformål en regel for å bestemme hvordan … Les mer