Hva er BCG Matrix?

BCG Matrix eller Boston Consulting Group Matrix er en vekstmatrise som tjener til å kjenne produktportefølje av et bestemt selskap og dets levedyktighet económica. BCG-matrisen ble utviklet av Boston Consulting Group (BCG) på 70-tallet, og prøver å analysere produktene / tjenestene til et selskap basert på: Markedsveksten: den varierer i henhold til attraktiviteten til Selskapet … Les mer