Hva er overføringsrettigheter?

Begrepet overføringsrettigheter refererer til et tilfelle av overføring av et forretningslokale laget av leietaker av det samme til en tredjepart, som er subrogert i forpliktelsene og rettighetene som følger av den forrige leieavtalen. Denne overføringen innebærer å erstatte en leietaker med en annen. Retten til overføring opprettholder vilkårene og egenskapene til den forrige kontrakten som … Les mer