Hjem > H > Hvor Mye Trekkes Fra Feriepenger?

Hvor mye trekkes fra feriepenger?

Du må derfor trekkes fire virkedagers ordinær lønn ved utbetaling av feriepenger. Har du fem ukers ferie blir feriepenger beregnet slik: Brutto månedslønn 2022 + (Feriepengegrunnlag 2021 x 0,12) – (Brutto månedslønn 2022 / 26 virkedager) x 30 virkedager.

Les mer

Følgelig, hvorfor trekkes 4 26 av feriepengene?

5 uker ferie tilsvarer nemlig 30 virkedager (5 uker x 6 virkedager), og en gjennomsnittsmåned er 26 virkedager (6 virkedager x 52 uker/12 måneder). Derfor må det trekkes for noen tilleggsdager, og dette tilsvarer trekket på 4/26-deler. Hvorfor får man Ferietrekk? Av tekniske og praktiske grunner gjøres det ved å trekke beløpet fra feriepengene. Det gjør også at vi får full lønn de 11 månedene vi ikke får feriepenger, fortsetter hun. Dette trekket i feriepengene er det kompensert for når det gjelder opptjeningen av feriepenger.

Dessuten, hva er ferietrekk på lønnsslipp?

Lønnsslippen i juni

Benyttes til å betale for feriedagene. Det overskytende beløpet får du utbetalt. Utgjør 12% av arbeidsinntekten. For de som er 60 år og eldre beregnes det ytterligere 2,3% for å betale for den 6.
Hva er trekk ordinær ferie? Trekker lønn for ferien

Det vanligste er at arbeidsgiver trekker lønnen for alle ferieukene samtidig med at feriepengene betales ut i juni. Dermed slipper man å trekke lønnen når ferien faktisk tas ut gjennom året. - Siden de fleste i Norge har 5 uker ferie, betyr det at man må trekke mer enn en hel månedslønn.

Angående dette, er det lov å trekke av feriepenger?

Ifølge arbeidsmiljøloven § 14-15 er det i utgangspunktet forbudt å trekke i lønn eller feriepenger, men det kan gjøres unntak i følgende tilfeller: Når det er hjemlet i lov. For arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger m.m. Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale. Følgelig, er feriepenger i tillegg til lønn? Feriepenger kommer i tillegg til normal lønn, og utbetales når man tar ut ferie. Med dette menes at det er ikke adgang til å avtale at feriepenger skal være «inkludert i lønnen», og heller ikke at feriepenger utbetales løpende gjennom året, for eksempel som en del av de vanlige månedslønnsutbetalinger.

Så hvordan beregner man feriepenger?

Hvordan beregnes feriepenger egentlig? Kort forklart: De fleste av oss har fem uker ferie i året, der feriepengene skal utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Det er feriepengene vi skal leve av i disse fem ukene. Dersom man har fem uker ferie, så må man også trekkes for fem uker ferie når feriepengene utbetales. Hvordan regne ut 4 26? 4 26 = 4 + 2 + 6 = 12

Derav, skal det trekkes skatt av feriepenger?

Ja, det skal trekkes skatt av feriepenger.

By Forsyth Lakki

Hva er redusert Ferietrekk? :: Hvordan bli Finansmegler?
Nyttige lenker