Hjem > H > Hvorfor Trekkes Man I Feriepenger?

Hvorfor trekkes man i feriepenger?

Avregne feriepenger samlet

De fleste arbeidsgivere som utbetaler fastlønn/månedslønn, avregner feriepenger på denne måten. Samtidig med at feriepengene utbetales skal du da trekke i lønn for ferie. Dette gjør du for at den ansatte skal få utbetalt vanlig fastlønn løpende, uavhengig av når ferien faktisk avvikles.

Les mer

Tilsvarende, hvor mye trekkes fra feriepenger?

Du må derfor trekkes fire virkedagers ordinær lønn ved utbetaling av feriepenger. Har du fem ukers ferie blir feriepenger beregnet slik: Brutto månedslønn 2022 + (Feriepengegrunnlag 2021 x 0,12) – (Brutto månedslønn 2022 / 26 virkedager) x 30 virkedager. Hvordan regne ut 4 26? I en gjennomsnittsmåned er det 26 virkedager. 5 uker ferie utgjør 30 virkedager, altså 4 dager mer enn gjennomsnittsmåneden. På lønnslippen kommer dette gjerne til uttrykk ved at det står -4/26 månedslønn.

Folk spør også hva menes med ferietrekk?

Mange arbeidsgivere holder igjen hele junilønnen og utbetaler feriepenger i stedet. Men siden vi i tariffavtalen har 30 virkedager fri, mens juni bare har 26 virkedager, trekkes 4 dagers lønn av feriepengene. Arbeidsgiver må nemlig trekke det beløpet som tilsvarer fem ukers ferie. Hvordan beregne Ferietrekk? Trekk for lønn per feriedag beregnes som årslønn delt på antall arbeidsdager per uke ganger 52 uker. Ferietrekket beregnes ut fra månedslønnen i juni. For ansatte i 100 %-stilling med 5-dagers uke blir dagslønn lik årslønn (månedslønn x 12) delt på 260 (5 dager x 52 uker).

Hvordan fungerer feriepenger og lønn?

Feriepenger kommer i tillegg til normal lønn, og utbetales når man tar ut ferie. Med dette menes at det er ikke adgang til å avtale at feriepenger skal være «inkludert i lønnen», og heller ikke at feriepenger utbetales løpende gjennom året, for eksempel som en del av de vanlige månedslønnsutbetalinger. Tilsvarende, hva er sluttoppgjør feriepenger? Hvis et arbeidsforhold avsluttes skal feriepengene du har til gode utbetales som en del av sluttoppgjøret. Dette skal utbetales før arbeidsforholdet avsluttes. Da trekkes det forskuddstrekk av feriepengene, siden de utbetales i opptjeningsåret.

Dessuten, er det lov å trekke av feriepenger?

Ifølge arbeidsmiljøloven § 14-15 er det i utgangspunktet forbudt å trekke i lønn eller feriepenger, men det kan gjøres unntak i følgende tilfeller: Når det er hjemlet i lov. For arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger m.m. Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale. Hvordan beregner man feriepenger? Man beregner feriepenger ved å gange antall feriedager med feriepengene man tjener per time.

Hva er Feriepengetillegg?

Feriepengetillegget er et tillegg på feriepengene som utbetales til arbeidstakere som har hatt inntekt fra flere arbeidsgivere i løpet av et ferieår.

By Majka Allums

Er det lov å trekke av feriepenger? :: Hva er en sikringsobligasjon?
Nyttige lenker