Hjem > H > Hvorfor Ferietrekk?

Hvorfor Ferietrekk?

Av tekniske og praktiske grunner gjøres det ved å trekke beløpet fra feriepengene. Det gjør også at vi får full lønn de 11 månedene vi ikke får feriepenger, fortsetter hun. Dette trekket i feriepengene er det kompensert for når det gjelder opptjeningen av feriepenger.

Les mer

Dessuten, hvordan fungerer ferie med lønn?

Ferie med lønn

Når du tar ut ferie har du ikke krav på lønn. Ferielovens system er at feriepengene skal kompensere for bortfallet av lønn i den perioden du avvikler ferie. Feriepenger beregnes av foregående års inntekt (opptjeningsåret).
Hva regnes som arbeidsinntekt? Arbeidsinntekt er inntekt vunnet ved arbeid og som etter skatteloven skal regnes som skattepliktig inntekt. Arbeidsinntekt skal medberegnes i både alminnelig inntekt og personinntekt, og man skal derfor betale fellesskatt til staten, skatt til kommune og fylkeskommune, trinnskatt og trygdeavgift av inntekten.

Hva regnes som inntekt NAV?

Lønnsinntekt inkluderer kontantytelser som fastlønn og timelønn. Bonus som er direkte knyttet til arbeidstakerens egen innsats eller resultater, skal tas med i beregningsgrunnlaget. Dessuten, hva regnes som inntekt? Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes. Skattesatsen for alminnelig inntekt er satsen som brukes for både inntekter og fradrag.

Hvordan regne ut 4 26?

I en gjennomsnittsmåned er det 26 virkedager. 5 uker ferie utgjør 30 virkedager, altså 4 dager mer enn gjennomsnittsmåneden. På lønnslippen kommer dette gjerne til uttrykk ved at det står -4/26 månedslønn. Hvordan beregne Ferietrekk? Trekk for lønn per feriedag beregnes som årslønn delt på antall arbeidsdager per uke ganger 52 uker. Ferietrekket beregnes ut fra månedslønnen i juni. For ansatte i 100 %-stilling med 5-dagers uke blir dagslønn lik årslønn (månedslønn x 12) delt på 260 (5 dager x 52 uker).

Er feriepengegrunnlag før eller etter skatt?

Feriepengene beregnes fra din faktiske årslønn i fjor, ikke den avtalte. Fjorårets lønn før skatt kalles også feriepengegrunnlaget, og er spesifisert på alle lønnslippene dine. Hvor mye Skatter man av feriepenger? Det kommer an på hvor mye feriepenger man tjener. Feriepenger blir skattlagt som ordinær inntekt.

Og et annet spørsmål, hvor mange feriedager opptjener man pr måned?

Det er ikke noe fast antall feriedager som man opptjener per måned, men det vanligste er at man opptjener 2,5 dager ferie per måned. Dette betyr at man i løpet av et år vil ha opptjent 30 dager ferie.

By Allista

Kan gjeld bli slettet? :: Hvorfor trekkes feriepenger?
Nyttige lenker