Hjem > S > Skal Det Trekkes Påleggstrekk Av Feriepenger?

Skal det trekkes påleggstrekk av feriepenger?

Når Statens innkrevingssentral tar utlegg i lønn, bestemmer vi at du som er arbeidsgiver skal trekke et beløp fra den ansattes lønn (gjelder også feriepenger).

Les mer

Man kan også spørre hva er minste satser for livsopphold?

Oversikt over statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1. januar 2022 (satser gjeldende fra 1.
...
Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad.
Jan. 2022(Sept. 2021)
Ensligekr 6 550(kr 6 450)
Ektepar/samboerekr 10 950(kr 10 800)
Person i bofellesskapkr 5 450(kr 5 400)
Barn 0-5 årkr 3 200(kr 3 150)
Dessuten, hvor mange prosent kan trekkes i påleggstrekk?
§ 5.

Påleggstrekk etter § 3 nr. 1 må – sammen med mulig forskuddstrekk – i alminnelighet ikke overstige 60 prosent av lønnen, godtgjørelsen eller ytelsen.

Hvor mange har lønnstrekk i Norge?

Nesten hver tiende lønnstager har tvungent lønnstrekk.
Hva er forskjell på påleggstrekk og utleggstrekk?
Som arbeidsgiver kan du bli pålagt av offentlig myndighet å foreta trekk i den ansattes lønn eller annen godtgjørelse som følge av at den ansatte har krav mot seg som ikke er betalt innen forfall. Dette heter utleggstrekk (tidligere kalt påleggstrekk).

Hva er et tvangskraftig tvangsgrunnlag?

Der tvangskraftig tvangsgrunnlag foreligger kan tingretten bestemme at eiendelen(e) det er snakk om tvangsselges, enten ved medhjelper eller ved offentlig auksjon. I begge tilfeller vil tingretten måtte kontrollere det som har skjedd, og salget blir først endelig ved rettens stadfestelse.
Så kan kreditorer ta sparepenger?
Dersom du likevel gjør dette risikerer du at namsmannen fort snapper dette opp og tar pant i dine aksjer, aksjefond eller penger på konto ved en utleggsforretning. Dekningsloven er nemlig utformet slik at kreditor har rett til å ta beslag i alt av dine eiendeler som er tjenlig til utlegg, med enkelt unntak.

Kan skatteetaten ta penger fra konto?

Har vi tatt pant i bankkontoen din, må du sende oss en fullmakt slik at vi kan trekke det beløpet du skylder. Bruk fullmaktsskjemaet du fikk tilsendt sammen med utleggsforretningen. Da slipper du et ekstra gebyr for at vi skal få overført pengene.
Og et annet spørsmål, hvorfor har jeg ikke fått skatteoppgjøret mitt? Skatteoppgjøret ditt kan forsinkes av en rekke årsaker. Hvis du har hatt inntekt fra flere arbeidsgivere, flyttet i løpet av året, eller har hatt andre forhold som har påvirket din skattemelding, kan det ta litt lengre tid å få oppgjøret ditt. I noen tilfeller kan det hende at skatteoppgjøret ditt blir avvist, og du må da gjøre endringer i skattemeldingen din.

Ta dette i betraktning, hva kan namsmannen ta pant i?

Namsmannen kan ta pant i blant annet bankkonti, bolig, båt, bil, møbler, smykker, fritidsutstyr eller andre eiendeler av verdi.

By Pettiford Bure

Hvor mye kan man sette inn i bank i butikk? :: Kan namsmannen ta hele lønna?
Nyttige lenker