Hjem > H > Hvor Kommer Feriepengene Fra?

Hvor kommer feriepengene fra?

Feriepengene beregnes ut fra lønnen i opptjeningsåret. Det er i utgangspunktet godtgjørelser for arbeid (arbeidsvederlag) som skal være med i beregningen. Bonus og provisjonsbasert lønn, som avhenger av personlig arbeidsinnsats, skal være med i grunnlaget for beregning av feriepenger.

Les mer

Angående dette, hva er seniordag?

Leder legger hhv 5 eller 8 dager inn i banken til den ansatte kalt "seniordager". Slik vil leder til enhver tid ha oversikt over hvor mange slike fridager den ansatte har igjen. Da ingen dager kan overføres til nytt år, må banken nullstilles ved nyttår om dagene ikke er benyttet. Ta dette i betraktning, hvem får seniordager? Arbeidstakarar som fyller 60 år i løpet av ferieåret (det året ein skal avvikle ferien), har krav på ei veke ekstra ferie. Dersom du fyller 60 år i løpet av ferieåret, har du krav på minst fem veker og ein dag ferie.

Følgelig, når kom 5 ferieuke?

Ved hovedtariffoppgjøret i 2000 ble det dermed innført en femte ferieuke for ansatte i bank og forsikring, i likhet med andre bedrifter som er underlagt en tariffavtale. To ekstra feriedager ble innført i 2001, og to dager i 2002. Dette resulterte i en hel ekstra ferieuke fra ferieåret 2002, sammen med "Grodagen". Og et annet spørsmål, kan arbeidsgiver flytte ferien? Det hører under arbeidsgivers styringsrett å bestemme når ferie skal avholdes, men arbeidsgiver kan likevel ikke uten videre endre tiden for ferie når ferien først er fastsatt.

Angående dette, hva skjer med ubrukt ferie?

Overføring av feriedager til neste år

Et spørsmål vi ofte får er hva som skjer hvis en ansatt har 3 uker lovfestet ferie til gode ved nyttår. Blir den ene uken slettet? Svaret er at feriedager ikke blir borte. Det vil si at de ansatte får med seg alle feriedagene de har igjen til neste år.
Er man pålagt å ta ferie? Som arbeidstaker har du plikt til å ta ferie. Din arbeidsgiver har ansvar for at du faktisk avvikler ferien. Det ligger med andre ord innenfor din arbeidsgivers styringsrett å pålegge deg å avvikle ferie. Unntaket er når du ikke har opparbeidet deg feriepenger fra året før.

Man kan også spørre hvis arbeidstaker har 5 uker ferie hvor mye ferie kan partene avtale overført?

Her kan partene avtale at det skal overføres til sammen 14 feriedager når arbeidstaker har 5-dagersuke, eller 17 virkedager inkludert lørdag. Det er fordi den avtalefestede ferien skal behandles likt som lovfestet ferie, ifølge Hovedtariffavtalen punkt 6. Dessuten, har arbeidsgiver styringsrett ferie? Arbeidsgiveren kan bestemme hvilke dager ferie skal tas. Det er først og fremst ferielovens bestemmelser om ferieavvikling som gjelder for ferieavviklingen. Hvis arbeidstakeren har ferie i en ferieperiode, har arbeidsgiveren rett til å bestemme når ferien skal avvikles. Arbeidsgiveren kan bestemme at ferien skal avvikles i ferieperioden eller i ferien, men det er ferielovens bestemmelser om ferieavvikling som gjelder for ferieavviklingen.

Så når skal ferielister være klare?

Ferielister for neste år skal være klare innen 1. mars.

By Talia Hare

Hva er Pensjonistvilkår? :: Når kan man ta den 6 ferieuka?
Nyttige lenker