Hjem > H > Hvor Mye Kan Du Tjene Når Du Går Av Med Afp?

Hvor mye kan du tjene når du går av med AFP?

Har du AFP fra privat sektor har ikke arbeidsinntekt noen betydning for AFP-beløpet. Hvis du jobber i offentlig sektor har du et toleransebeløp på inntil 15.000 kroner uten at AFP blir redusert.

Les mer

Hva skal til for å bli AFP bedrift?

En bedrift kan derfor ikke bli tilsluttet Fellesordningen for AFP uten å ha tariffavtale. For at en virksomhet skal bli tariffbundet må en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon og en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon som er deltakere i Fellesordningen inngå en tariffavtale med AFP–bilag. Man kan også spørre kan man ta ut afp og jobbe 100? - AFP i offentlig sektor er en førtidspensjon som kan tas ut mellom 62 og 67 år. Du kan ikke kombinere 100 prosent lønn og 100 prosent AFP, men du kan for eksempel jobbe tre dager med lønn (60 prosent lønn) og ha fri to dager i uka med AFP (40 prosent AFP). Husk at arbeidsgiver må godta dette, forklarer Røst .

Hva er Folketrygdberegnet AFP?

AFP fra 62 til 65 år

AFP svarer til den alderspensjonen du ville ha fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen frem til fylte 67 år. Dette kalles «folketrygdberegnet AFP».
Hvor lenge får en utbetalt AFP? AFP i privat sektor er en livsvarig ytelse, som utbetales til og med den måneden du dør. Kronetillegget stopper når du fyller 67 år.

Kan man ta ut AFP og jobbe ved siden av?

Du kan kombinere AFP og deltidsjobb, men du må jobbe minst 60 prosent når du tar ut AFP. Velger du dette alternativet, blir pensjonen din redusert i forhold til hvor mye du jobber. Har du ikke full opptjening i Statens pensjonskasse, kan det derfor lønne seg å fortsette å jobbe. Når på året lønner det seg å gå av med AFP? De som allerede har tatt ut delvis AFP og er i ferd med å gå over til full AFP eller full alderspensjon, bør vurdere 31. juli som avgangstidspunkt. Hvis du allerede har tatt ut delvis avtalefestet pensjon (AFP) og er i ferd med å gå over til full AFP eller full alderspensjon, bør du satse på å gå av 31. juli.

Man kan også spørre hvor mye kan pensjonister tjene skattefritt?

Fradraget er størst for pensjonister som tjener opptil 210 950 kroner i året. De som tjener mer får gradvis lavere fradrag helt opp til cirka 550 000 kroner. Tar du ut mindre enn full pensjon, eller pensjon bare i deler av året, blir skattefradraget og inntektsgrensene redusert tilsvarende. Hvem har krav på AFP? Arbeidstakere som har vært ansatt i minst 12 måneder i en bedrift med minst 50 ansatte. Personer som arbeider i en bedrift med færre enn 50 ansatte, kan ha krav på AFP dersom bedriften har inngått avtale med AFP.

Hvordan sjekke om bedriften har AFP?

Det er enkelt å sjekke om bedriften har AFP. Du kan ringe AFP-ordningens sentralbord på 22 54 15 00, eller logge inn på www.afp.no.

By Woothen Cunnigham

Hvem støtter Apple Pay i Norge? :: Hvordan bruke kvadratsetningene baklengs?
Nyttige lenker