Hjem > H > Hvor Mye Tjener En Sykepleier I Tillegg?

Hvor mye tjener en sykepleier i tillegg?

Sykepleiere hadde i 2020 høyest gjennomsnittlig årslønn (grunnlønn + tillegg) av alle grupper i kommunesektoren med 3-årig høyskoleutdanning, 570.200 kroner. I 2019 fikk stillingsgruppen med 3-årig høyskoleutdanning, hvor sykepleierne er den klart største gruppen, et spesielt lønnsløft.

Les mer

Hvor mye tjener en sykepleier i måneden etter skatt?

eks sitte igjen med 410.000 etter skatt som vanlig sykepleier, og 440.000 som spesialsykepleier. Men dette er ikke presist, dette må du regne ut selv når det blir aktuelt :) Les oversikten på utdanning.no vi la ved øverst, og lykke til!
Senere, hvor mye tjener en operasjonssykepleier?
Hva kan man forvente i lønn som operasjonssykepleier? – Startlønn er på rundt 470.000 kroner uten tillegg. Etter ti års ansiennitet ligger lønnen på omtrent 570.000 kroner uten tillegg.

Hvor mange sykepleiere i Norge 2020?

Antall stillinger, personer og årsverk
StillingerAnsatte
Sykepleier25 75922 688
Spesialsykepleier17 70316 415
Jordmor2 2991 990
Sum45 76141 093
Hva tjener en sykepleier med full ansiennitet?
Gjennomsnittslønn for en sykepleier er omtrent 410 000 kroner i året. Med ti års ansiennitet ligger årsinntekten for samme jobb på omtrent 500 000 kroner i året. Sykepleier med spesialutdanning kan forvente samme lønn + ca. 50 000 kroner ekstra i året.

Folk spør også hvor mye tjener en sykepleier i 2021?

Som sykepleier har du en gjennomsnittslønn på 566 520 kroner i året, og siden du som sykepleier kan jobbe turnus; det vil si kvelds-, natt- og helgeskift, har du muligheten til å tjene mer.
Folk spør også hvor mye får jeg i lønn etter skatt?
Om du tjener 500,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 123,598 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 376,402 kr per år, eller 31,367 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 24.7% og marginalskattesatsen din er 34.0%.

Og et annet spørsmål, hva er normal månedslønn etter skatt?

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er en gjennomsnittlig fulltids månedslønn i Norge 48.750 kroner. Menn tjener i snitt litt mer enn kvinner – 51.630 kroner for menn mot 45.190 for kvinner.
Angående dette, hva er gjennomsnittslønnen i norge etter skatt? Det er ulike måter å beregne gjennomsnittslønnen etter skatt på, men ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var gjennomsnittslønnen i Norge på 222.700 kroner i 2019. Dette betyr at den gjennomsnittlige skatten på lønna var på cirka 42%, noe som gir en gjennomsnittlig nettoinntekt på cirka 129.000 kroner.

Så hvorfor bli operasjonssykepleier?

– Operasjonssykepleieren er en viktig del av operasjonsavdelingen. Vi har fått en veldig viktig rolle nå, fordi vi har tatt over såkalte korttidspasienter. Vi er første ledd etter operasjonen, før pasientene går til intensiven. Vi har en viktig rolle i å være der for pasientene, å være med på å følge dem opp og å gi de den oppfølgingen de trenger etter operasjonen, forteller Lene.
– Jeg tror det er mange som er operasjonssykepleiere fordi de liker faget. Jeg har alltid vært veldig interessert i operasjoner, og jeg har alltid hatt en stor lidenskap for faget. Jeg liker å være en del av et team, og jeg liker å jobbe i et miljø hvor man alltid lærer noe nytt, sier Lene.
– Operasjonssykepleieren er en viktig del av operasjonsavdelingen. Vi har fått en veldig viktig rolle nå, fordi vi har tatt over såkalte korttidspasienter. Vi er første ledd etter operasjonen, før pasientene går til intensiven. Vi har en viktig rolle i å være der

By Eulau Ranni

Hva slags sykepleier tjener mest? :: Hvilken jobb blir man rik av?
Nyttige lenker