Hjem > E > Er Feriepenger I Tillegg Til Årslønn?

Er feriepenger i tillegg til årslønn?

Feriepenger kommer i tillegg til normal lønn, og utbetales når man tar ut ferie. Med dette menes at det er ikke adgang til å avtale at feriepenger skal være «inkludert i lønnen», og heller ikke at feriepenger utbetales løpende gjennom året, for eksempel som en del av de vanlige månedslønnsutbetalinger.

Les mer

Hva er grunnlaget for feriepenger?

Feriepengegrunnlaget. Feriepengene beregnes ut fra lønnen i opptjeningsåret. Det er i utgangspunktet godtgjørelser for arbeid (arbeidsvederlag) som skal være med i beregningen. Bonus og provisjonsbasert lønn, som avhenger av personlig arbeidsinnsats, skal være med i grunnlaget for beregning av feriepenger. Hva inngår i brutto årsinntekt? Med brutto inntekt tenker vi på alle inntekter før skatt. Det gjelder alle lønnsinntekter og kapitalinntekter.

Hva inngår i brutto årslønn?

Bruttolønn er summen av inntekten du som arbeidstaker har tjent før skatt og andre fratrekk. Er feriepenger inkludert i timelønn? Feriepengene skal komme i tillegg til ordinær lønn. Det er ikke adgang til å avtale at feriepengene er inkludert i timelønnen eller den faste lønnen.

Folk spør også er feriepenger basert på brutto eller netto?

Brutto månedslønn 2022 + (Feriepengegrunnlag 2021 x 0,12) – (Brutto månedslønn 2022 / 26 virkedager) x 30 virkedager. Eksempel: Har du fem uker ferie, og feriepengegrunnlaget ditt for 2020 er 500.000 kroner, og brutto månedslønn er 45.000 kroner, vil du få 53.077 kroner i feriepenger. Er feriepenger ekstra penger? Når du leser om feriepengene du får utbetalt kan man få inntrykk av at dette er ekstra penger i tillegg til lønn. Men det er det jo ikke, Det som er det ekstra er at skatt ikke blir trukket av denne utbetalingen. Utgiftene tar ikke ferie.

Senere, hvor står feriepenger på lønnslipp?

Nederst på lønnslippen viser hittil-i-år-summer. Lønnsslippen viser nå opptjente feriepenger i år og i fjor. Du kan også spørre hvordan å beregne feriepenger? Når en medarbeider har ferie, har vedkommende krav på å få feriepenger. Feriepenger beregnes ut fra lønnen fra de siste 12 månedene før ferien. Feriepenger beregnes i utgangspunktet etter samme regel som lønn, altså på grunnlag av ferieavtalen og arbeidsavtalen din, og skal utbetales med normal lønnsseddel.

Kan feriepenger utbetales tidligere?

Feriepenger kan utbetales tidligere hvis det foreligger særskilte årsaker, for eksempel ved opphør av arbeidsforholdet. Særskilte årsaker kan også være dersom det foreligger en avtale mellom deg og arbeidsgiveren din.

By Wehrle Papranec

Hva er ulempetillegg? :: Når trekkes skatt av feriepenger?
Nyttige lenker