N

Artikkelstart. Ferieloven er en lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie, inneholder regler som sikrer at arbeidstakere årlig har rett til ferie (i loven også kalt feriefritid) og feriepenger. Les mer

Artikkelstart. Ferieloven er en lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie, inneholder regler som sikrer at arbeidstakere årlig har rett til ferie (i loven også kalt feriefritid) og feriepenger. Les mer

Du kan forvente å få rundt 45-66 prosent av lønnen din i samlet alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og eventuelt AFP. Noen får mer og noen får mindre. Les mer

Tidlig uttak av alderspensjon fra folketrygden

Du kan ta ut pensjon fra folketrygden fra du fyller 62 år. For å ta ut før må du ha tilstrekkelig opptjening. Det har de fleste dersom du ikke har stått lenge utenfor arbeidslivet, eller jobbet mye deltid. Du velger også hvor mye av folketrygden du ønsker å ta ut.
Les mer

Fradrag for boligsparing for ungdom (BSU)

Hvis du har betalt inn sparebeløp på BSU-kontoen din, har du krav på fradrag i skatten med 20 prosent av innbetalt beløp. Det er maksimalgrenser for årlig sparing og samlet sparebeløp på kontoen.
Les mer

DNB vil overta alle aksjene i Sbanken, og deretter vil Sbanken bli heleid datterselskap av DNB inntil alt er klart for å slå sammen bankene.16. mar. 2022 Les mer

Kundeutbyttet utbetales vanligvis hvert år i slutten av april. Opptjeningsåret starter 1. januar hvert år og løper ut året. Både utbyttet til egenkapitalbeviseierne og kundeutbyttet vedtas årlig av representantskapet i forbindelse med godkjenning av årsregnskapet. Les mer

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent.24. mar. 2022 Les mer

Gjeldssanering betyr sletting av deler eller hele din gjeld. Det innebærer forhandlinger med kreditorer, banker, fintansinstutisjoner, inkassobyråer eller offentlige etater. Les mer

Vanligvis utbetales pensjon og trygd fra Nav rundt den 20. i hver måned. Men snart kan du glede deg over at pengene kommer på konto ei uke tidligere: Både i april og mai er utbetalingsdatoene for flere av Nav-ytelsene 13.8. mar. 2022 Les mer

Nyttige lenker