Hjem > K > Kan Man Ha Bil Under Gjeldsordning?

Kan man ha bil under gjeldsordning?

Hovedregelen er at skyldner ikke har rett til å behold en bil under en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Det finnes imidlertid unntak som kan gi skyldner rett til å beholde bilen dersom det er behov for bil i husstanden.

Les mer

Hva er tvangssalg av bil?

Tvangssalg av bil innebærer at kjøretøyet til en skyldner med misligholdt gjeld selges med tvang. Formålet med tvangssalg av bil er å innhente penger til å betale inn et utestående krav du har hos en kreditor eller andre du skylder penger. Man kan også spørre hvordan inngås en avtale om salgspant? Ved forbrukerkjøp må avtale om salgspant inngås skriftlig og senest samtidig med at varen blir overlevert til kjøperen. Avtale om salgspant kan inngås elektronisk dersom det er benyttet en betryggende metode for å verifisere at avtaleinngåelsen er gjort mellom to reelle avtaleparter (“autentisering“).

Hva er en panthaver?

I tilknytning til eiendomsspørsmål er en panthaver en person (fysisk eller juridisk) som har sikkerhet for et krav i en spesifikk eiendom. Slik sikkerhet kan oppnås gjennom avtale med eier av eiendommen, utleggspant eller legalpant. Hvordan prioriteres flere pant i samme formuesgode? § 1-13.

Når to eller flere har panterett i samme formuesgode, går den retten foran som først ble påheftet, om ikke annet er avtalt eller følger av reglene om rettsvern.

Hvem tinglyser pantedokument?

Som profesjonell aktør kan du tinglyse pantsettelse av eiendom elektronisk, enten i Kartverkets egen løsning «Eiendomstjenester» eller om firmaet har avtale om elektronisk tinglysing. Tilsvarende, hvem kan signere som vitne på pantedokument? Dette gjelder ektefeller, foreldre, barn eller søsken. Dersom dokumentet signeres av en person som har fått fullmakt, må også fullmakten bevitnes etter de samme reglene. Les mer om krav til fullmakter ved tinglysing. Dokumenter som er utstedt og signert av offentlige myndigheter trenger ikke vitner.

Hvor mye sikkerhet i bolig?

Sikkerhet

Primært gis lån innenfor 75% av markedsverdi på boligen. Er du mellom 18 og 34 år kan du få lån inntil 85% av boligens markedsverdi, eventuelt tilleggssikkerhet i annen bolig.
Følgelig, hva er pantsetting? Når et hus er pantsatt, er det verdt noe, og verdien det er verd å bli brukt som sikkerhet for et lån. Dette betyr at hvis du ikke kan betale tilbake lånet, kan banken ta huset ditt som betaling.
For å få et hus pant, må du vise at du har en kilde til inntekt, og at du kan betale lånet. De fleste banker vil ikke gi deg et lån hvis du ikke har en inntekt, og de vil ikke gi deg et lån hvis du ikke kan betale det tilbake.
En annen ting å tenke på når du vurderer å ta opp et hus pant er at du også vil være å gi banken din pålitelighet, og det er svært viktig når du tar opp et hus pant. Hvis du tar opp et hus pant, og du ikke kan betale det tilbake, kan du miste huset ditt. Så det er viktig å vite at du kan betale det tilbake.
Du kan også legge til at hvis du tar opp et hus pant, kan du få et høyere lånebeløp. Dette er fordi du gi banken din en fordel for å låne deg penger, og du kan få et høyere beløp enn hvis du ikke tar opp et hus pant.
Du kan også få et høyere belø

Hva er en Transporterklæring?

En Transporterklæring er et dokument som brukes til å bekrefte at varen(e) som skal sendes, har blitt transportert av den oppgitte transportøren. Transporterklæringen inneholder all relevant informasjon om transportøren og varen(e) som er sendt, og kan også brukes som bevis i en eventuell rettslig prosess.

By Iphlgenia

Hvorfor tinglyse urådighet? :: Når forfaller utbytte?
Nyttige lenker