Hjem > K > Kan Man Eie Bil Ved Gjeldsordning?

Kan man eie bil ved gjeldsordning?

Hovedregelen er at skyldner ikke har rett til å behold en bil under en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Det finnes imidlertid unntak som kan gi skyldner rett til å beholde bilen dersom det er behov for bil i husstanden.

Les mer

Følgelig, hva skal til for å få gjeldsordning?

Vilkårene for å få gjeldsordning

  • Først må du som regel selv prøve å gjøre en avtale med kreditorene.
  • Du må være varig ute av stand til å gjøre opp gjelden. Namsmannen vurderer om du kan betale ned gjelden.
  • Det skal ikke virke støtende for andre at du får gjeldsordning. Namsmannen vurderer dette.
Hva er gjeldssanering? Gjeldssanering betyr sletting av deler eller hele din gjeld. Det innebærer forhandlinger med kreditorer, banker, fintansinstutisjoner, inkassobyråer eller offentlige etater.

Ta dette i betraktning, hvem arver gjelden?

I utgangspunktet tar arvinger over både gjeld og formue når de arver. Det er likevel viktig å være klar over at de kan velge om de ønsker å gjøre det eller ikke. Man arver ikke gjelden automatisk, man kan frasi seg både arv og gjeld. Du kan også spørre hvem kan hjelpe meg økonomisk? NAV hjelper deg å ta kontroll over økonomien din. Du kan prate med oss på telefon eller møte oss på NAV-kontoret. Tjenesten er gratis. Råd om hva du bør gjøre hvis du ikke klarer å betale regninger eller nødvendige utgifter.

Kan NAV dekke gjeld?

NAV yter ingen økonomisk hjelp til å betale ned din gjeld. Følgelig, hvem kan hjelpe med gjeld? Søk hjelp! Hvis du ikke ser noe lys i tunnelen og er varig ute av stand til å betale gjelden din kan du søke om gjeldsordning hos politiet. NAV tilbyr også økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning som du kan benytte deg av.

Senere, hva gjør en namsfogd?

Namsfogden utfører tvangsforretninger (utleggsforretninger, fravikelser og tvangssalg). Gjeldsordningsinstituttet er også lagt til namsfogden. De funksjonene som utføres av namsfogden hører inn under den sivile rettspleien på grunnplanet og er en av politiets oppgaver, på lik linje med ordenstjeneste og etterforskning. Hvor lang tid tar det å få gjeldsordning? Det tar normalt ca. 12 uker fra du har fått vedtak om gjeldsordning til ordningen er iverksatt.

Hvordan komme seg ut av gjeld?

Det er ikke alltid en enkel oppgave å komme seg ut av gjeld, men det er viktig å starte etter hvert som du kan. Prøv å begynne med de mindre beløpene og jobbe deg oppover til de større. Når du har betalt ned en gjeld, kan du bruke denne summen til å begynne å spare penger. Husk at det tar tid å komme seg ut av gjeld, så ikke gi opp hvis du ikke ser øyeblikkelige resultater.

By Berardo Onusko

Hva må til for å få studiekompetanse? :: Hvordan få slettet bidragsgjeld?
Nyttige lenker