K

Arbeidsgiver kan likevel trekke ferien din i helt spesielle tilfeller. Terskelen for at arbeidsgiver kan trekke tilbake avtalt ferie er høy. Vilkåret er at den planlagte ferieavviklingen på grunn av en uforutsett hendelse vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke er mulig å skaffe en vikar. Les mer

Du kan bruke kortet alle steder hvor Visa aksepteres, og du får også inntil 50 dagers rentefri betalingsutsettelse. Kortet gir deg tilgang til betaling med Apple Pay, en unik Prisgarantiforsikring og fordelsprogrammene DealPass og Kickback fra Santander, som gir deg rabatter og penger tilbake når du bruker kortet. Les mer

Hvert år tjener du opp 18,1 prosent av lønnsinntekt eller tilsvarende. Dette legges til pensjonsbeholdningen din. Beløpet som ligger inne i pensjonsbeholdningen blir justert opp med lønnsveksten hvert år. Tjener du for eksempel 400.000 kroner, får du 72.400 kroner inn på pensjonsbeholdningen din.23. jun. 2021 Les mer

Hvis et krav er foreldet, betyr det at den du skylder penger (kreditor) ikke lenger har rett til å kreve betaling. Kravet faller altså bort på grunn av sin alder. Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år. Det betyr at kreditoren må få kravet betalt innen 3 år eller få fristavbrudd innen samme periode. Les mer

Det er først når det har gått ti år at et pengelån blir foreldet. Dette følger av foreldelsesloven § 5 andre ledd. Tiårsfristen begynner å løpe fra lånet er gitt eller fra forfall dersom dette er avtalt på forhånd. Les mer

Hva skjer med gjeld når man dør? Når man dør, går gjelden inn i dødsboet. Dødsboet består av avdødes gjeld, formue, rettigheter og forpliktelser. Nesten alle dødsbo gjøres opp i et privat skifteoppgjør, noe som innebærer at de som sitter igjen tar på seg ansvaret for avdødes både gjeld og verdier. Les mer

En brøk kan representere et negativt tall, for eksempel − 1 2 = − 0 , 5 eller − 4 2 = − 2 , og en brøk kan representere et positivt tall, for eksempel 1 2 = 0 , 5 eller 4 2 = 2 . Les mer

AktørKompatible kort
BRABankBegge bankens kort, altså Monocard og Widerøe Visa
Danske BankSamtlige kort tilknyttet Visa og Mastercard
MoneseDebetkort med euro-konto
N26Samtlige kort tilknyttet Mastercard
6 rader til
Les mer

Utbetaling av depositum

Når du skal flytte ut skal du få tilbake depositumet. Når utleier har bekreftet at leietaker har betalt all skyldig husleie og at boligen er rengjort, vil pengene bli utbetalt.
Les mer

Du kan få lån og stipend til å ta 480 studiepoeng. Det er det samme som åtte år med fulltidsstudier. Studerer du på deltid, kan du få lån og stipend til å ta utdanning i mer enn åtte år. Les mer

Nyttige lenker