Hjem > K > Kan Man Søke Gjeldsordning 2 Ganger?

Kan man søke gjeldsordning 2 ganger?

Gjeldsordningslovens adgang til å få åpnet ny gjeldsforhandling for skyldnere som har hatt gjeldsordning etter loven tidligere, er regulert i gjeldsordningsloven § 1-4 tredje ledd som lyder som følger: «Det kan ikke åpnes gjeldsforhandling dersom skyldneren tidligere har oppnådd gjeldsordning etter loven her.

Les mer

Kan man miste gjeldsordning?

Namsmannen vil vurdere om du må endre avtalen, og kan hjelpe deg med det. Bryter du avtalen, og ikke betaler som du skal? Da kan du miste gjeldsordningen. Du kan også miste gjeldsordningen om du holder tilbake viktige opplysninger. Man kan også spørre kan man få lån etter gjeldsordning? Når gjeldsordningen er er over så skal man i utgangspunktet kunne få søke om lån og bli vurdert på lik linje med alle andre. Dette fordrer at alle betalingsanmerkninger og annen gjeld er borte. Hvis man f. eks har gjeld til staten og lignende så vil denne gjelden gjerne fortsatt være her.

Folk spør også hvor mye gjeld må man ha for å få gjeldsordning?

Du kan få gjeldsordning uansett hva gjeldsproblemene skyldes. Det er ikke noe minimumskrav til inntekter eller gjeld. Loven gjelder for alle typer gjeld, også skattegjeld og annen gjeld til det offentlige. Kan namsmannen ta erstatning? Erstatning i en sivil erstatningssak

Vi krever ikke inn sivile krav som er forårsaket av svindel, tyveri, skade på ting og gjenstander etc. Du kan kontakte den lokale namsmannen eller et privat inkassomfirma for å få hjelp til å kreve inn disse kravene.

Dessuten, blir gjeld slettet etter 4 år?

Hvor lenge står betalingsanmerkningen? En betalingsanmerkning står i fire år, men hvis du ønsker å gjøre opp for deg vil anmerkningen bli slettet med en gang hele kravet er innbetalt. Etter fire år må inkassobyrået eventuelt sette i gang nye rettslige skritt hvis det skal registreres en ny betalingsanmerkning. Hva skjer når gjeldsordningen er ferdig? Når du gjennomført gjeldsordningen i henhold til avtalen, skal kravene i ordningen slettes. Hvis du mottar arv, gevinst eller liknende av betydelig omfang innen to år etter at gjeldsordningsperioden er avsluttet, kan kreditorene kreve at dette blir fordelt på dem.

Kan namsmannen ta arv?

Alt du arver vil bli ansett som din formue, og kan tas utlegg i fra namsmannen. Det er muligheter til å gjøre fremtidig arv beslagsfri fra dine kreditorer, men dette kan være ganske komplisert, og er noe dine foreldre må bestemme i testament. Dette bør vurderes mer konkret om er hensiktsmessig for din del. Hvordan avsluttes gjeldsordning? En gjeldsordning kan avsluttes på flere måter. Selskapet kan for eksempel gå konkurs, det kan bli innvilget betalingsutsettelse eller det kan bli inngått en avtale med kreditorene.

Hva er ettergivelse?

Ettergivelse er en prosess der en person som har blitt skadelidende tilgir den som har forårsaket skaden. Dette kan være en mental prosess der personen slipper sin vrede og sinne, eller det kan være en fysisk handling som å tilgi en person ved å kysse dem.

By Grussing

Kan pantelapper brukes overalt? :: Hvor mye er omkostninger?
Nyttige lenker