Hjem > H > Hva Er Renten I Norge?

Hva er renten i Norge?

Tidligere ventet sentralbanken en rentetopp på 1,75 prosent ved utgangen av 2024. Ved inngangen til pandemien lå renten på 1,5 prosent, men den ble raskt kuttet til rekordlave null prosent våren 2020. Første i september i fjor kom den første hevingen til 0,25 prosent, med påfølgende heving til 0,5 prosent i desember.

Les mer

Så hva er styringsrenta på nå?

«Normal» styringsrente anses gjerne som mellom 4,5 og 5 prosent. Styringsrenten i Norge har likevel ikke vært over 4% siden desember 2008. For å redusere de negative effektene koronapandemien hadde på økonomien i Norge, satte Norges bank styringsrenten ned til 1,0 % fra , til 0,25 prosent fra 20. Tilsvarende, hvor mye skal renta opp? De siste ukene har analytikere spådd en rekke renteøkninger i 2022 og 2023. Nordea Markets spår at styringsrenten skal justeres opp med 0,25 prosentpoeng totalt åtte ganger, helt til 2,5 prosent. Boliglånsrentene ligger gjerne rundt 1,5 prosentpoeng over styringsrenten.

Derav, er det noen forskjell på styringsrente og pengemarkedsrente?

Ved å endre styringsrenten påvirker sentralbanken de kortsiktige pengemarkedsrentene og dermed pengemarkedsrenter med lengre løpetid. Disse påvirker igjen renter på statsobligasjoner, renter på private obligasjoner samt bankenes utlånsrenter. Hvordan påvirker styringsrenta bedrifter og husholdninger? Ettersom høyere styringsrente innebærer lavere forbruk, har dette konsekvenser for bedrifter. Det blir også redusert etterspørsel etter deres produkter og tjenester. Dette påvirker igjen jobbmarkedet, hvor bedrifter kan oppleve å ikke ha behov for større arbeidskapasitet.

I forhold til dette, hvem bestemmer rentenivået i norge?

Styringsrenten fastsettes av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, normalt åtte ganger i året. Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet består av fem medlemmer, utnevnt av regjeringen. Senere, hvor mye utgjør 1 renteøkning?

Renteøkning i prosentpoeng (før skatt)Per månedPer år
1,01.667,-20.000,-
1,52.500,-30.000,-
2,03.333,-40.000,-
2,54.167,-50.000,-

Folk spør også hvordan påvirker styringsrenten boliglånsrenten?

Her er det motsatt – har du mer gjeld enn du har sparepenger på konto, vil du få mindre å rutte med når styringsrenten øker. For når styringsrenten settes opp, så følger ofte bankene etter med å sette opp boliglånsrenten. Da vil en større del av inntekten din bli brukt til å betale ned på lånet. Derav, hva er renten i 2023? I 2023 er renten forventet å være 5,5%.

Følgelig, når skal styringsrenta opp?

– Det er selvfølgelig opp til sentralbankene. Men det er en risiko at økende priser kan føre til at de fleste sentralbanker må øke renten tidligere enn de har planlagt.
Er det en risiko for at sentralbankene vil gå for raskt?
– Det er alltid en risiko at sentralbankene går for raskt. Men jeg tror det er en mindre risiko i denne omgang. Fordi jeg tror sentralbankene er veldig bevisste på at det skal være korte mellomrom mellom rentehevingene, i hvert fall de første ti årene.
– Det er ikke noe stort rom mellom å reagere på en økning i prisene og å overreagere. De har svært få sentrale banker og økonomier som har en stabil og lav inflasjon, så jeg tror ikke at sentralbankene er veldig urolige for en liten økning i inflasjon.
– Men jeg er veldig klar over at sentralbankene er veldig bevisste på å ikke overreagere, og de er veldig klar over at økende rente vil påvirke boligpriser negativt, og derfor kan det hende at økende rente vil være mindre positivt for boligpriser enn det vil være positivt for økonomien.

By Ashelman Bruzon

Hvor finner man markedsverdi på sin bolig? :: Hvorfor studere markedsføring?
Nyttige lenker