Hjem > H > Hva Skjer Med Rentefond Når Renten Stiger?

Hva skjer med rentefond når renten stiger?

Den direkte effekten av stigende renter for andelseiere i rentefond er knyttet til fondets renterisiko. Dette er risikoen som er knyttet til at markedsrenten går opp eller ned og fører til at verdien på fondsandelene varierer.

Les mer

Hvorfor velge rentefond?

Du kan vurdere å spare i rentefond hvis du ønsker høyere avkastning enn vanlig banksparing og har en sparehorisont på to år eller mer. Rentefond passer bra hvis du ønsker lav risiko på sparepengene dine, samtidig som sannsynligheten for negativ avkastning over tid er svært liten. Derav, hva er høyrente fond? Hva er et høyrentefond? Et høyrentefond er en type fond med en risikoprofil og forventet avkastning et sted mellom aksjefond og et ordinært rentefond. Ved å investere i et høyrentefond får du en diversifisert portefølje av høyrenteobligasjoner.

Er rentefond sikkert?

Hvilken risiko er har rentefond? Rentefond har høyere risiko enn banksparing, men lavere risiko enn aksjefond. Det regnes for å være på nedre del av risikoskalaen. Gå inn på hvert enkelt fond for detaljer om fondets risiko. Er obligasjoner trygt? Risiko i obligasjoner og obligasjonsfond

Obligasjoner og obligasjonsfond regnes som tryggere investeringsobjekter enn aksjer, men det betyr ikke at det risikofritt. Kreditt er kanskje det mest vesentlige ved obligasjoner. Risikoen er spesielt knyttet til om utsteder av obligasjonene klarer å tilbakebetale det skyldige.

Hvordan virker rentefond?

Enkelt forklart fungerer rentefond slik: Denne typen fond investerer i et verdipapir til en gitt markedspris. Prisen bestemmes av svingninger i rentekursen og varighet på obligasjonen. I praksis låner du gjennom fondet ut pengene dine til markedsaktører for en bestemt periode. Du kan også spørre hva skjer når renta går opp? Dersom styringsrenten settes opp og rentene i markedet øker, vil det motsatte skje. Det blir dyrere å låne og mer lønnsomt å spare. Da blir det mindre aktivitet i økonomien og presset på lønninger og priser reduseres. Slik kan inflasjonen dempes.

Når stiger obligasjoner?

Dersom rentene går opp, vil verdien på obligasjoner falle, og motsatt: Hvis renten går ned, vil obligasjoner normalt stige i verdi. Følgelig, hvorfor spare i obligasjoner? Det er mest interessant å spare i obligasjoner i en lang periode. Det er lite interessant å spare i obligasjoner som en pengeplassering fordi det koster penger. Til sammenligning er obligasjonsfond en effektiv pengeplassering.
Det er også noe å være oppmerksom på når du kjøper obligasjoner på primærmarkedet.
Obligasjoner er ikke nødvendigvis for alle
Hvis du har en lav risiko, kan det være interessant å spare i obligasjoner. Disse obligasjonene er for deg som vil ha et lavt risikonivå. Hvis du er villig til å ta en viss risiko, kan det være interessant å spare i aksjer.
Når det gjelder obligasjonsfond, kan det være en god ide å kombinere obligasjonsfond med aksjefond. Dette gjør det mulig for deg å ta noe risiko og få noe avkastning.
Obligasjoner kan være en interessant pengeplassering for deg som er veldig forsiktig.
Det er også viktig å huske på at obligasjoner ikke nødvendigvis er en god ide hvis du har et stort pengebeløp du vil spare. De fleste obligasjoner har en verdi på under 100 000 kroner

Hvilke fond lønner det seg å spare i?

Det er ingen enkel svar på dette spørsmålet. Det er forskjellige typer fond som kan være mer eller mindre lønnsom å investere i, avhengig av ønskede resultat og risikovilje. Generelt kan det være lønnsomt å investere i en blanding av forskjellige typer fond for å oppnå balanse i porteføljen.

By Essa

Hva heter det når engelsken trekker inn i det norske språket? :: Hva er en innovasjonsprosess?
Nyttige lenker