Hjem > H > Hva Kan Påvirke Renten?

Hva kan påvirke renten?

Den norske renten er avhengig av hva som skjer i lønnsoppgjøret, hvordan statsbudsjettet er laget og hvilke forventninger publikum har. Et ekspansivt lønnsoppgjør gir høyere rente. Rentenivået i Norge er høyere enn i Sverige og Danmark. Dette merker de fleste norske husholdninger.

Les mer

Hvorfor går valuta opp og ned?

En markedsbestemt valutakurs vil endre seg når verdien på en av de to valutaene endres. En valuta vil styrke seg når etterspørselen er større enn tilbudet. Den svekker seg når etterspørselen er mindre enn tilbudet. Følgelig, hvordan vil en kraftig økning i norsk import fra eu kunne påvirke kronekursen? Hvordan vil en kraftig økning i norsk import fra EU kunne påvirke kronekursen? Etterspør man mer varer fra EU, land med euro --> svekkes den norske kronen. Fordi de pengene kunne man heller brukt på norske varer.

Har Norge fast eller flytende valutakurs?

- innebærer at valutakursen bestemmes av tilbud og etterspørsel i valutamarkedet. I Norge har vi flytende valutakurs, så sentralbanken vil ikke intervenere i valutamarkedet eller sette renten for å oppnå et bestemt mål for valutakursen. Dessuten, har den norske kronen styrket seg? Med lavere risiko og fortsatt høy oljepris har norske kroner styrket seg. I skrivende stund er EURNOK ned med 0,8 prosent fra fredag morgen. USDNOK har falt med 0,4 prosent, og kronen har styrket seg mot både pund, yen og svenske kroner.

Hva er valutaspekulasjon?

Valutaspekulasjon innebærer å kjøpe, selge og beholde valutaer for å tjene penger på gunstige svingninger i valutakurser. Små investorer kan ofte bli overveldet av mengden informasjon og kompleksiteten rundt valutaspekulasjon, og derfor er det viktig å forstå de faktorene som påvirker lønnsomheten. Hva menes med pengepolitikk? Pengepolitikk handler blant annet om hvordan renten påvirker størrelser som inflasjon og økonomisk vekst. Penger er grunnleggende i en økonomi. Vi betaler med dem, vi sparer med dem og de gir oss en felles målestokk på hva noe er verdt.

Derav, er svak krone bra?

En svakere krone er isolert sett bra for norsk eksportindustri og importkonkurrerende bedrifter, fordi norske varer da blir relativt billigere sammenliknet med utenlandske varer. Baksiden av medaljen er høyere importpriser og dyrere utenlandsreiser. Er det en fordel for deg som turist i Danmark at den norske kronen er svak eller sterk i forhold til danske kroner? Det er en fordel for turister i Danmark at den norske kronen er svak.

Senere, hva er en sterk krone?

En sterk krone er en krone som er verdifull og kraftig. Det er en krone som er godt forvaltet og har en god økonomisk politikk. En sterk krone er også en krone som er godt likt av andre land.

By Shig Quinto

Hva reagerer magnesium med? :: Hvor mye har namsmann lov å trekke i lønn?
Nyttige lenker