Hjem > H > Hvordan Trekkes Den 5 Ferieuka?

Hvordan trekkes den 5 ferieuka?

Med 5 ukers ferie (25 feriedager), skal det trekkes en full månedslønn pluss 3,33 dager (25-21,67), gjerne omtalt på lønnsslippen som 3,33/21,67. Noen velger også å runde av dette til 3/22. - Arbeidsgiver står fritt til å velge hvilken av modellene som brukes til dette trekket, med mindre det er tariffestet.

Les mer

Hva er trekk ordinær ferie?

For arbeidstakere som har tariffestet ferie, vil lønn i ferien overstige månedslønnen. Ved seksdagersuke og fem uker ferie, må arbeidsgiver som avregner feriepengene samlet trekke lønn for 30 virkedager, mens månedslønnen dekker 26 virkedager. Hva inngår ikke i feriepengegrunnlaget? Vederlag som ikke er betaling for arbeid inngår ikke i feriepengegrunnlaget. Eksempler er fjorårets feriepenger, sluttvederlag, reise og diettgodtgjørelse, bilgodtgjørelse, andel av nettoutbytte (aksjer) og naturalytelser.

Kan arbeidsgiver nekte deg å overføre ferie?

Kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ut restferien og nekte deg å overføre feriedagene? - Ja, som hovedregel. Arbeidsgiver både kan og skal sørge for at arbeidstaker avvikler ferie hvert ferieår. Kan man stryke feriedager? Etter ferieloven er det ikke anledning for arbeidsgiver til å stryke lovfestede feriedager og i stedet betale ut vanlig lønn for disse dagene. Forbudet mot å kjøpe ut ferie gjelder imidlertid kun den lovfestede delen av ferien, og ikke de feriedagene som er avtalt i sentralavtalen.

Derav, hvordan beregne ferietrekk?

Trekk for lønn per feriedag beregnes som årslønn delt på antall arbeidsdager per uke ganger 52 uker. Ferietrekket beregnes ut fra månedslønnen i juni. For ansatte i 100 %-stilling med 5-dagers uke blir dagslønn lik årslønn (månedslønn x 12) delt på 260 (5 dager x 52 uker). Dessuten, hva er redusert ferietrekk? Reduksjon av ferietrekk

Arbeidstakere som ikke har vært i fullt arbeid opptjeningsåret, kan motsette seg avvikling av ferie fordi feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet du vil ha i ferien. Årsaker til at ansatte har manglende opptjening av feriepenger, er for eksempel at de: kommer rett fra skolebenken.

Så hvordan tolke lønnsslipp?

Slik leser du lønnsslippen

  1. Ansattnummer.
  2. Skattetrekk: tabell eller prosent.
  3. Feriepenger som du får utbetalt i juni.
  4. Tallkoder for lønnart.
  5. Perioden utbetalingen eller trekket gjelder.
  6. Trekk til tjenestepensjonsordning.
  7. Fordelsbeskatning av gruppelivsforsikring for arbeidstakere i staten.
Flere elementer
Hvor mange feriedager opptjener man pr måned? Det er ikke fastsatt hvor mange feriedager man opptjener pr måned, da dette kan variere fra arbeidsgiver til arbeidsgiver.

Dessuten, hva regnes feriepengegrunnlaget av?

Feriefondet beregner feriepengene dine på grunnlag av hvor mye du har tjent i året som gikk, og hvor mye du har tjent i året som kommer. Du kan lese mer om dette på Ferieinfo.no.

By Quintilla Wildridge

Hva er vederlagsaksjer? :: Hva vil det si at etterspørselen er elastisk?
Nyttige lenker