Hjem > H > Hva Skjer Med Pensjonen Når Man Flytter Utenlands?

Hva skjer med pensjonen når man flytter utenlands?

Hvis du flytter til et EØS-land eller et annet land Norge har trygdeavtale med, kan du ta med deg alderspensjonen din. For enkelte grupper er det likevel begrensninger i retten til å få utbetalt alderspensjon i utlandet. Dette gjelder deg som har pensjon beregnet med ung uføre fordel.

Les mer

Hvor lenge kan man være borte fra Norge?

Du kan ikke bo i utlandet i mer enn to år

Du kan miste den permanente oppholdstillatelsen din hvis du oppholder deg for lenge i utlandet. Du kan ikke oppholde deg i utlandet sammenhengende i to år eller mer. Du kan ikke ha flere opphold som til sammen utgjør to år eller mer i løpet av en fireårsperiode.
Hvor lenge kan man bo utenfor Norge? Hvis du oppholder deg i utlandet i mer enn 12 måneder, kan du miste medlemskapet ditt i folketrygden. Det finnes unntak, se under.

Tilsvarende, hva er det som inngår i trygdeavgiften?

Trygdeavgiften er 5,1% for pensjonsinntekter, 8,2% for lønnsinntekter og næringsinntekter fra primærnæringer og 11,4 % for andre næringsinntekter. Den høyere satsen for selvstendig næringsdrivende utenom primærnæringene skyldes at det ikke ilegges arbeidsgiveravgift på næringsinntekt. Følgelig, hvilken inntekt inngår ikke i personinntekten? Personinntekter omfatter arbeidsinntekter, pensjonsinntekter, føderåd, livrenter og næringsinntekter, men ikke kapitalinntekter til forskjell fra alminnelig inntekt. Det gis ikke fradrag i personinntekt for lønn (slik som minstefradrag); skatt på personinntekt er derfor i stor grad en bruttoskatt.

Følgelig, hvor lenge kan man bo i utlandet som pensjonist?

Du kan fint oppholde deg inntil 12 måneder utenfor Norge uten at det får konsekvenser for alderspensjonen din. Dersom utenlandsoppholdet varer mer enn seks måneder i to eller flere påfølgende kalenderår, vil det imidlertid kunne få noen konsekvenser. Da regnes du nemlig som utflyttet etter folketrygdlovens regler. Derav, hvor lenge kan man oppholde seg i utlandet som pensjonist? Hovedregelen er at du kan oppholde deg inntil 12 måneder utenfor Norge ett år uten at det får konsekvenser for din pensjon. Dersom utenlandsoppholdet varer mer enn seks måneder i to eller flere påfølgende kalenderår, regnes du som utflyttet etter folketrygdens regler.

Når mister man pensjon?

Pensjonsopptjeningen stopper for alle når du slutter i jobben, men for de som er født før 1963 blir også alderspensjonen beregnet på en annen måte ved 67 år om du har sluttet før du gikk av med pensjon. Derav, hvilke land har norge trygdeavtaler med? Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Østerrike, Belgia, Luxembourg, Storbritannia, Irland, Finland, Island, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Makedonia, Albania, Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia-Hercegovina, Sveits, Liechtenstein, Monaco, Andorra, Tyrkia og USA.

Dessuten, hvilken diagnose går til uføretrygd?

En person kan kvalifisere seg for uføretrygd hvis de har en diagnose som innebærer at de ikke lenger er i stand til å jobbe på grunn av sykdom eller skade. For å kvalifisere seg må personen ha jobbet i minst ett år før de ble syke eller skadet, og de må være under 67 år.

By Argile

Hva kreves for å få permanent oppholdstillatelse i Norge? :: Hva er refusjon av legemidler?
Nyttige lenker