Hjem > H > Hva Skjer Med Pensjonen Min Når Jeg Dør?

Hva skjer med pensjonen min når jeg dør?

Din gjenlevende ektefelle vil som hovedregel være berettiget til ektefellepensjon. Beregning av etterlattepensjonen er avhengig av når du ble medlem av pensjonsordningen, den gjenlevendes alder og når du døde med mer. Hoveddekningen er for de fleste en ektefellepensjon på 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde.

Les mer

Derav, kan eksen arve pensjonen min?

Eksen kan arve pensjonen din.

Hvem som har krav på hva og hvilke vilkår som gjelder, kan du lese mer om i denne artikkelen på Vi.no. Der kan du også lese om hvilke vilkår som må være oppfylt for at tidligere ektefeller ikke skal få etterlattepensjon.
Hva skjer med pensjon når ektefelle dør? Mottar du pensjon som gjenlevende ektefelle, vil pensjonen opphøre når du fyller 67 år. Har du tilstrekkelig opptjening, kan du likevel velge å ta ut alderspensjon før du er 67 år. Du må i så fall si fra deg gjenlevendepensjonen din. Alderspensjonen blir da beregnet med rettigheter etter den avdøde.

Følgelig, hva er gullenkepensjon?

Gullenkepensjon har til nå vært forbeholdt kvinner og innebærer at enker etter menn, som ble innmeldt i offentlige tjenestepensjonsordninger før 01.10.76, har fått etterlattepensjonen samordnet på en mer fordelaktig måte enn andre etterlatte pensjoner. Hvem arver oppspart pensjon? All pensjon som arves, går i første rekke til barn og ektefelle/samboer. Hva som bestemmer hvem som skal arve, er reglene som gjelder for det enkelte produktet samt arveloven.

Dessuten, når stopper pensjonsutbetaling ved død?

Pensjon og uføretrygd fra folketrygden blir utbetalt til og med dødsmåneden. Vanligvis får NAV automatisk melding fra Folkeregisteret om dødsfallet. Hvis du er usikker på om NAV har fått melding om at en av dine nærmeste er død, melder du dødsfallet til NAV på telefon 55 55 33 34. Følgelig, kan ekskone arve pensjon? Du kan ha rett til gjenlevendepensjon dersom:

du var skilt fra avdøde og ikke har giftet deg på nytt. Da får du som hovedregel gjenlevendepensjon hvis din fraskilte ektefelle dør innen 5 år etter skilsmissen og ekteskapet varte i minst 25 år, eller minst 15 år hvis dere har barn sammen.

Og et annet spørsmål, er etterlattepensjon skattepliktig?

Etterlattepensjon. Du skal ikke betale skatt når alminnelig inntekt før særfradrag er lavere enn grensebeløpet. Er inntekten høyere, skal skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift til sammen ikke være høyere enn 55 prosent av inntekten over grensebeløpene. Har alle rett på enkepensjon? alle
Er det noen fordeler ved å være gift?
Det er mange fordeler ved å være gift, som økt økonomisk trygghet, følelsesmessig støtte og juridisk beskyttelse.

Senere, hvor mye får en i enkepensjon?

Det finnes ikke noe fastsatt beløp for enkepensjon. Pensjonen beregnes på grunnlag av hvor mye den avdøde hadde i opptjent pensjon, hvor lenge vedkommende hadde vært i jobb og hvor gammel vedkommende var.

By Bosson

Hvem har rett på gjenlevendepensjon? :: Kan man nekte et barn arv?
Nyttige lenker