Hjem > H > Hvem Får Pensjonen Min Når Jeg Dør?

Hvem får pensjonen min når jeg dør?

Din gjenlevende ektefelle vil som hovedregel være berettiget til ektefellepensjon. Beregning av etterlattepensjonen er avhengig av når du ble medlem av pensjonsordningen, den gjenlevendes alder og når du døde med mer. Hoveddekningen er for de fleste en ektefellepensjon på 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde.

Les mer

Kan ektefelle arve pensjon?

All pensjon som arves, går i første rekke til barn og ektefelle/samboer. Hva som bestemmer hvem som skal arve, er reglene som gjelder for det enkelte produktet samt arveloven. Du kan i noen grad påvirke dette gjennom et testament. Tilsvarende, hvem får etterlatte pensjon? Din ektefelle, registrerte partner eller fraskilte ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon. Dersom du har vært gift flere ganger, vil pensjonen bli fordelt mellom de tidligere ektefellene ut fra hvor lenge du var gift med hver enkelt. . Din samboer har ikke rett til ektefellepensjon.

Hvor lenge må man være gift for å få etterlattepensjon?

Det er en forutsetning at avdøde eks falt bort innen fem år etter skilsmissen. Det er i tillegg et krav om at man var gift i 25 år, eventuelt 15 år dersom man hadde felles barn. Dessuten, kan eksen arve pensjonen min? Eksen kan arve pensjonen din.

Hvem som har krav på hva og hvilke vilkår som gjelder, kan du lese mer om i denne artikkelen på Vi.no. Der kan du også lese om hvilke vilkår som må være oppfylt for at tidligere ektefeller ikke skal få etterlattepensjon.

Kan eksen arve pensjonen?

du var skilt fra avdøde og ikke har giftet deg på nytt. Da får du som hovedregel gjenlevendepensjon hvis din fraskilte ektefelle dør innen 5 år etter skilsmissen og ekteskapet varte i minst 25 år, eller minst 15 år hvis dere har barn sammen. Så hva er gullenkepensjon? Gullenkepensjon har til nå vært forbeholdt kvinner og innebærer at enker etter menn, som ble innmeldt i offentlige tjenestepensjonsordninger før 01.10.76, har fått etterlattepensjonen samordnet på en mer fordelaktig måte enn andre etterlatte pensjoner.

Man kan også spørre hvor mye får en i enkepensjon?

Hovedregelen er at gjenlevende ektefelle får ektefellepensjon som utgjør 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Ved mindre medlemstid enn 30 år avkortes pensjonen. Pensjonen reduseres ikke for egen pensjon og /eller inntekt og eventuelle ytelser fra Nav. Hva har ektefelle krav på ved dødsfall? En ektefelle har krav på å få bo i den boligen de har hatt felles med avdøde, og de kan også kreve å få overta andelen av avdødes formue.

Hvem har rett til ektefellepensjon?

Ektefellepensjon gis til ektefellen til en person som har opptjent pensjonsrett i folketrygden. Pensjonen utbetales fra fylte 62 år. For å ha rett til ektefellepensjon må dere ha vært gift i minst ett år.

By Domenico

Hvem skal betale egenandel sameie? :: Hvem arver ektepar uten barn?
Nyttige lenker