Hjem > H > Hvor Mye Jobber Man I 60 Stilling?

Hvor mye jobber man i 60 stilling?

Tre er iallefall riktig hvis du regner at en arbeidsuke er på fem dager, 60% av arbeidsuka er da 3 dager.

Les mer

Følgelig, hvor mye tilsvarer 40 stilling?

Med en 40 prosent jobb, vil du jobbe 2 dager med 8 timer pr. dag som vil si at du må jobbe 16 timer i snitt i uka. Noen uker vil det sikkert være mer, mens andre uker mindre avhengig av behovet. Hvis du jobber 5 timer to kvelder i uka så er det 10 timer. Du kan også spørre hvor mye utgjør 5 stilling? 20% er en hel dag - 7,5/8t. så 10% ca 4t og 5% ca 2t.

Angående dette, når har man krav på 35 5 timers uke?

Ansatte med arbeid minst hver 3. søndag kommer inn under bestemmelsen om 35,5 t/u. Dessuten, hvordan gå ned i stillingsprosent? Arbeidstakere som ønsker redusert arbeidstid må søke arbeidsgiver om dette i rimelig tid før den reduserte arbeidstiden ønskes iverksatt. I søknaden bør det gjøres rede for: begrunnelse for behov for redusert arbeidstid. på hvilken måte reduksjonen ønskes gjennomført.

Hvor mange timer er 60 prosent stilling i året?

De fleste har en arbeidsmengde på 37,5 timer per uke, der 5 uker i året er ferie. Det utgjør 1695 timer per år, men er avhengig av helligdager, sykefravær og om vi er inne i et skuddår (i så fall kan man legge til 7,5 timer). Hvor mange timer i uka er en 80% stilling? Det skal da rapporteres (213/6) = 35,5 timer per uke. Inger er ansatt i 80% stilling hvor en full stilling tilsvarer 32 timer per uke.

Dessuten, hvor mange timer i uken er 50%?

en 50 prosent stilling, skal en føre 50 prosent av 37,5 timer, dvs. 18,75 timer per uke. Dette gjelder selv om en eksempelvis har en avtalt normalarbeidstid på 40 eller 35 timer per uke. Hvor mye er 20% stilling? 20% stilling er 80%.

I forhold til dette, hvor mange timer er en 70% stilling?

En 70 % stilling er en stilling som innebærer at arbeidstaker jobber mellom 21 og 32 timer i uken.

By Zebe Langfeldt

Hvor mange timer er en vanlig arbeidsdag? :: Hvor mange ferieuker?
Nyttige lenker