E

Når en mottager av uføretrygd går over til alderspensjon endres både skattlegging og beregning av ytelsen. Derfor blir differansen mellom beregnet uføretrygd og beregnet alderspensjon større enn tidligere.21. sep. 2020 Les mer

Bøyning (regelrett substantiv intetkjønn)
varvaret(bokmål/riksmål)
varvaret(bokmål)
eit varvaret(nynorsk)
For genitiv av substantiv, se eieform.
2 rader til Les mer

Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra. Pensjonsgrunnlaget er som hovedregel den lønnen, det vil si fast årslønn og eventuelle pensjonsgivende tillegg, som du har når du fratrer stillingen.16. feb. 2022 Les mer

Ektefeller skattefastsettes særskilt for all inntekt (lønn, pensjon og kapitalinntekt mv). Formuesskatt beregnes individuelt, men man kan overføre «frikvoten» mellom seg. Samlet sett for er frikvoten for ektefeller 3,0 millioner kroner i 2021. I 2022 øker den til 3,4 millioner kroner. Les mer

Et heltall er et tall i mengden {..., −2, −1, 0, 1, 2,}. (tysk Zahl), og er i matematikken tallet 0 og alle naturlige tall {1, 2, 3, 4, 5...} Les mer

De naturlige tallene er: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,......... Vi kaller denne tallmengden for . Les mer

For å finne ut om 243 er et primtall, så ser vi derfor på alle tallene 243 er delelig med. 243 er delelig med 1, 3, 9, 27, 81, og 243. Siden 243 kan deles med mer enn 1 og 243, så kan vi konkludere at 243 ikke er et primtall. Les mer

Og hvis hvert siffer var bare én millimeter stort, ville hele tallrekken strekke seg mer enn 22,3 kilometer. Men verdens hittil største primtall er et «Mersenne-primtall» (se faktaboks), og det gjør heldigvis at det også er en kortere måte å skrive det på: 274.207.281–1. Les mer

For å finne ut om 105 er et primtall, så ser vi derfor på alle tallene 105 er delelig med. 105 er delelig med 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, og 105. Siden 105 kan deles med mer enn 1 og 105, så kan vi konkludere at 105 ikke er et primtall. Les merPrimtal nummerVerdi
139797
140809
141811
142821
238 rader til Les mer

Nyttige lenker