Hjem > H > Hvordan Påvirker Afp Alderspensjonen?

Hvordan påvirker AFP alderspensjonen?

I de fleste tilfeller utgjør AFP beregnet som en alderspensjon fra KLP 66 prosent av sluttlønnen din ved full opptjening. Full opptjening er til sammen 30 års medlemstid i KLP eller annen offentlig tjenestepensjonsordning. Har du mindre enn 30 års medlemstid blir pensjonen forholdsmessig redusert.

Les mer

Hva er reglene for AFP?

Ansiennitet. Kravet til ansiennitet i AFP-sammenheng er at du må ha arbeidet i en bedrift tilsluttet AFP-ordningen i minst 7 av de 9 årene fra du er 53 til du fyller 62 år. Stillingsprosenten må ha vært minst 20 prosent og gi mer enn 1 G (106 399 kroner) i inntekt hvert år i disse 7 årene. Hvor mye får du i AFP? Hvor mye får jeg i privat AFP? AFP beregnes individuelt, og er derfor forskjellig fra person til person. Din årlige AFP beregnes som 0,314 prosent av all pensjonsgivende inntekt opp til et tak på 7,1 G fra du fylte 13 til du fyller 62 år.

Du kan også spørre hvor mye er slitertillegget?

Starter man uttak når man er 62 år får man full ytelse, er man 63 år får man 2/3 og er man 64 år får man 1/3. Maksimal utbetaling vil med dagens grunnbeløp utgjøre nesten 500.000 kr samlet gjennom hele utbetalingsperioden. Etter at utbetaling har startet vil beløpene reguleres på samme måte som AFP. Hvem har rett til AFP i offentlig sektor? AFP i offentlig sektor er en tidligpensjonsordning for deg som er mellom 62-67 år. Ordningen er i hovedsak for ansatte i stat, fylke og kommune. Du kan ta ut AFP i offentlig sektor samtidig som du jobber. AFP-beløpet vil da bli lavere jo høyre inntekt du har.

Ta dette i betraktning, hva skjer med afp ved 67 år?

AFP er en tidligpensjonsordning for de som er mellom 62 og 67 år. Det betyr at måneden etter at du fyller 67 år, blir din AFP automatisk regnet om til en ordinær alderspensjon fra Statens pensjonskasse. Folk spør også hva innebærer alderspensjon? Hva er alderspensjon? Alderspensjon består av tre deler: alderspensjon fra folketrygden, privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere og den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv. Statens pensjonskasse er din offentlige tjenestepensjon. Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist.

Hva er høy nok opptjening pensjon?

"Høy nok opptjening" betyr at pensjonen din må være minst like stor som garantipensjon eller minste pensjonsnivå, selv om du velger å fordele pensjonen over flere år. For å ha rett til alderspensjon må du som hovedregel ha bodd i Norge i minst fem år etter fylte 16 år og være medlem av folketrygden. Ta dette i betraktning, hvem har krav på afp? Afp er en ordning for personer som har et fast arbejde og som har oppebåret feriepenger de seneste 12 måneder.

Tilsvarende, hvordan får bedriften afp?

Bedrifter kan ansøge om en afp-konto hos en rådgiver eller online.

By Lozar Whittie

Når bør man ta ut AFP? :: Hva er forkortelsen for eventuelt?
Nyttige lenker