Hjem > K > Kan Du Arve Gjeld?

Kan du arve gjeld?

Som arving kan du selv velge hvorvidt du ønsker å arve gjeld, som forbrukslån, boliglån og/eller gjeld fra kredittkort. Man arver altså ikke gjelden automatisk, og det er enkelt å frasi seg arv av gjeld. Merk at arv av gjeld og formue henger sammen.

Les mer

Hvem tar over gjeld når man dør?

Hva skjer med gjeld når man dør? Når man dør, går gjelden inn i dødsboet. Dødsboet består av avdødes gjeld, formue, rettigheter og forpliktelser. Nesten alle dødsbo gjøres opp i et privat skifteoppgjør, noe som innebærer at de som sitter igjen tar på seg ansvaret for avdødes både gjeld og verdier. Dessuten, når blir gjeld slettet? Som regel varer en gjeldsordning i fem år. I denne perioden skal du betale ned så mye du klarer av gjelden din. Når perioden med gjeldsordning er over er du som hovedregel gjeldfri, med unntak av gjeld som er sikret med pant i bolig.

Hvem arver gjelden?

Arvinger tar i utgangspunktet over både gjeld og formue når de arver. Det er likevel viktig å være klar over at de kan velge om de ønsker å gjøre det eller ikke. Man arver ikke gjelden automatisk, man kan frasi seg både arv og gjeld. Følgelig, hvem arver kredittgjeld? Hvis du bekymrer deg for om gjeld fra forbrukslån kan gå i arv ved dødsfall, kan du slappe av. Svaret er nemlig nei, gjeld går ikke automatisk i arv. Hvis en eller begge foreldrene dine har tatt opp forbrukslån i godt voksen alder, trenger du dermed ikke bekymre deg for at du kommer til å arve gjelden deres.

Kan barn arve gjeld etter foreldre?

Hvis det er mer gjeld enn formuesverdier, sier vi at dødsboet er insolvent, og det blir ingen arv til arvingene. I slike tilfelle bør arvinger eller avdødes ektefelle ikke overta dødsboet til privat skifte, fordi de da blir personlig ansvarlige for dødsboets gjeld. Vil ikke arve gjeld? Arv, gjeld og formue

Den eneste måten å ta over avdødes gjeld på er ved å signere for dette spesifikt. Da må du avgi en erklæring overfor tingretten om at du tar over alle de økonomiske forpliktelsene til personen som har gått bort.

Derav, hva skjer når man fraskriver seg arv?

Hvis arvingen som har gitt avkall har barn, går arven videre til barna. Ellers fordeles arven på søsken eller fjernere slektsarvinger, hvis ikke avdøde har bestemt noe annet i et testament. Det er greit å være oppmerksom på at avkall på arv gitt før 01.01.2021 fortsatt vil gjelde for senere arveskifter. Hva skjer med lånene dine hvis du dør? Lånene dine blir ofte satt under administrasjon av et testamentarisk administrasjonsselskap, og de fleste långivere vil kreve at lånet blir betalt tilbake. Hvis det ikke er mulig å betale tilbake lånet, kan eiendelene dine bli solgt for å dekke gjelden.

Og et annet spørsmål, blir gjeld slettet etter 5 år?

Kan ett slikt tilbud være interessant for deg? Jeg var innom et annet firma før som tilbød det samme, men de hadde en høyere pris. Jeg har gjeld til 2 banker, minst, kanskje til 3. Det ene beløpet er i hvert fall på 100 000,-. Trenger jeg fortsatt å betale gjelden når det er oppnådd en avtale, kanskje både med disse og andre?
Er det noen som har erfaringer med dette?
Mvh
Trine

By Abana Suttell

Blir gjeld slettet etter 4 år? :: Kan man få lån etter gjeldsordning?
Nyttige lenker