Hjem > H > Hva Er En Meldepliktig Samboer?

Hva er en meldepliktig samboer?

Med meldepliktig samboer i skatterettslig forstand menes:

samboere som har eller har hatt felles barn, og hvor minst en av samboerne har rett til pensjon fra folketrygden eller avtalefestet pensjon (AFP)

Les mer

Hvordan dele gjeld på selvangivelsen?

Skatteetatens utgangspunkt er at "Samboere/medlåntakere skal fordele gjelden og gjeldsrentene som det står i lånepapirene hvis dere har lånet sammen." Oftest betyr dette at Skatteetaten tar utgangspunkt i at man er ansvarlig for halvparten av lånet, og rentefradraget fordeles da 50/50 mellom samboerne. Hva er skattesatsen på alminnelig inntekt? Alminnelige inntekter omfatter arbeidsinntekter, kapitalinntekter og næringsinntekter, med fratrekk for alle fradragsberettigede kostnader. Skatt på alminnelig inntekt er derfor en nettoskatt. Skattesatsen for alminnelig inntekt for person- og bedriftsskatteytere er på 22 % i Norge, fra og med 2019.

Angående dette, er det skatt på leieinntekter?

Hovedregelen er at netto leieinntekt ved utleie av bolig, er skattepliktig som alminnelig inntekt. I 2020 er skattesatsen 22%. Dette innebærer at alle leieinntekter skal hensyntas og det skal gjøres fradrag for alle kostnader som påløper som følge av utleien. Hvordan føre renteinntekter i regnskapet? Som regel betaler du renter og avdrag på lånet samtidig. Derfor er det enklest å bokføre dette ved å registrere det på REGISTRERE BILAG. Si du skal betale 8500 kroner i renter og avdrag, da skal disse føres i minus på kontoen de er betalt fra, for eksempel da 1920 Bankkonto.

Hva er forskjellen på en kausjonist og en medlåntaker?

En kausjonist kan stille sikkerhet for enten hele eller deler av lånet. Stiller kausjonisten sikkerhet for kun deler av lånet, blir han kun ansvarlig for det beløpet som det er stilt sikkerhet for. En medlåntaker vil imid- lertid være ansvarlig for hele lånet. Hvor mye kan man låne med medlåntaker? I forbindelse med dette vurderes inntekt, gjeld og eiendeler. Du kan selvfølgelig ikke låne ubegrenset med penger, bankene må blant annet forholde seg til at maksimal gjeld ikke skal overstige 5 ganger inntekten din, og at du ved kjøp av bolig må ha minimum 15 prosent egenkapital.

Hvordan dele gjeld med samboer i skattemelding?

Er det for eksempel slik at dere skal ha halvparten av gjelden og rentene hver, må dere endre i skattemeldingen og skrive: «Gjeld og renter flyttet fra/til samboer (navn og fødselsnummer) sin skattemelding». I forhold til dette, hva skal til for å få avdragsfritt lån? Dersom du ønsker å ta opp et lån avdragsfritt, vil du i de fleste tilfeller fortsatt ha muligheten til å betale ned lånet før nedbetalingstiden er ute. Det vil fortsatt være en positiv effekt på lånekostnadene dersom du betaler ned lånet før nedbetalingstiden er ute. For å få avdragsfritt lån må du derfor oppfylle kravene til kredittvurdering og økonomisk bærekraft hos banken eller finansieringsselskapet du låner av.
Det er ikke nødvendigvis fordelaktig for deg å ta opp et avdragsfritt lån. Det vil alltid være billigere for deg å betale ned et lån enn å ha det avdragsfritt. Det er derfor viktig at du vurderer dette nøye før du tar opp et avdragsfritt lån.
Hvor mye kan jeg låne avdragsfritt?
Det finnes ingen faste regler for hvor mye du kan låne avdragsfritt, men det er en rekke faktorer som vil spille inn på hvor mye du kan låne. Disse faktorene inkluderer din inntekt, formue, gjeld, økonomisk bærekraft, kredittscore og hvilken type lån

Hva betyr det å få betalingsutsettelse på lån?

En betalingsutsettelse på et lån er en ordning som gir deg mulighet til å utsette en betaling på lånet ditt. Dette kan være nyttig hvis du for eksempel trenger mer tid på å betale lånet ditt, eller hvis du ikke har nok penger til å gjøre en full betaling på dette tidspunktet.

By Farika Carfagno

Hva betaler Tine for melk? :: Hvordan regner man ut gjeldsrenter?
Nyttige lenker