Hjem > H > Hvordan Vi Kan Finne Fellesnevneren Om En Eller Begge Nevnerne I Brøkene Er Primtall?

Hvordan vi kan finne fellesnevneren om en eller begge nevnerne i brøkene er primtall?

Multipliser alle nevnere og svaret er fellesnevneren. Dette er en rask måte å finne fellesnevneren og det fungerer bra når nevnere er små tall. Hvis nevnere er store tall, vil denne produktet bli enda større tall.

Les mer

Ta dette i betraktning, hva kan 80 deles på?

Derfor er svaret til "Hva er 80 delelig med?" som følger: 80 kan deles med 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, og 80. Følgelig, hva kan deles med 87? 87 kan deles med 1, 3, 29, og 87.

Hva kan 100 deles på?

100 kan deles med 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, og 100.

100 kan deles med 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, og 100.

100 kan deles med 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, og 100.

100 kan deles med 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, og 100.

100 kan deles med 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, og 100.

100 kan deles med 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, og 100.

100 kan deles med 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, og 100.

100 kan deles med 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, og 100.

100 kan deles med 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, og 100. Hva er det største primtallet i verden? Og hvis hvert siffer var bare én millimeter stort, ville hele tallrekken strekke seg mer enn 22,3 kilometer. Men verdens hittil største primtall er et «Mersenne-primtall» (se faktaboks), og det gjør heldigvis at det også er en kortere måte å skrive det på: 274.207.281–1.

I forhold til dette, er 89 et primtall?

De første 30 primtallene er: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109 og 113. Et naturlig tall større enn 1 som ikke er et primtall, kalles et sammensatt- eller kompositt tall. Er 65 et primtall? For å finne ut om 65 er et primtall, så ser vi derfor på alle tallene 65 er delelig med. 65 er delelig med 1, 5, 13, og 65. Siden 65 kan deles med mer enn 1 og 65, så kan vi konkludere at 65 ikke er et primtall.

Er 149 et primtall?Primtal nummerVerdi
148857
149859
150863
151877
Er 111 et primtall? Nei, 111 er ikke et primtall.

Er 105 et primtall?

Nei, 105 er ikke et primtall.

By Cicely

Når mister man AFP? :: Er 84 et primtall?
Nyttige lenker