Hjem > E > Er Det Lov Å Jobbe 16 Timer?

Er det lov å jobbe 16 timer?

Overtid i løpet av en dag (24 timer)

Det følger videre av aml § 10-6 niende ledd at arbeidsgiver kan inngå avtale med arbeidstakers tillitsvalgte om arbeid ut over 13 timer. Gjennom slik avtale kan det maksimalt jobbes 16 timer i løpet av 24 timer.

Les mer

Når er det 50 og 100 overtid?

For pålagt overtidsarbeid utbetales et tillegg til timelønnen på 50 % (overtidsgodtgjørelse). Tillegget økes til 100 % for overtidsarbeid mellom kl. 20.00 og 06.00 og for overtidsarbeid på lørdager, søn- og helgedager og etter kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften (forhøyet overtidsgodtgjørelse). Senere, hva er langvakter? Langvakter kan defineres som: «Ethvert system hvor fast arbeidstid innebærer mer enn åtte timer i varighet som resulterer i en arbeidsuke på mindre enn fem hele dager med arbeid i uken» (Smith et.al 1998: 217).

Tilsvarende, hvor mange timer om dagen kan man jobbe?

Den alminnelige arbeidstiden er fastsatt i arbeidsmiljøloven: 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag) og 40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke). Du kan også spørre er det lov å jobbe 3 timer? Loven har ingen minimumslengde på en arbeidsdag.

Men en tariffavtale eller individuell avtale kan ha regler for dette. Noen har en avtale som gir dem rett til i alle fall x antall timer lønn for veldig korte vakter. Så her er det viktig å sjekke hva din arbeidsavtale sier om dette.

Hva menes med deltidsstudier?

Dersom et studie er på deltid vil du ta halvparten (eller mer) så mange studiepoeng i semesteret enn om du gikk på et heltidsstudie. Det betyr at et deltidsstudie vil ta lenger tid å gjennomføre enn et heltidsstudie. Hvor mange timer er en 90% stilling? Lars er ansatt i 90% stilling. En full stilling tilsvarer 37,5 timer per uke. Det skal da rapporteres (37,5*0,9) = 33,8 timer per uke.

Hvordan skal jeg si opp jobben?

Oppsigelse fra en arbeidstaker har i utgangspunktet ikke noen formkrav. Obs! En muntlig oppsigelse til arbeidsgiver er like gyldig som en oppsigelse levert på mail eller i brev. Mange velger å ha en muntlig samtale med arbeidsgiver først, gjerne i et kort møte, og avslutte møtet med å levere en skriftlig oppsigelse. Og et annet spørsmål, hva er en fulltidsstilling? En fulltidsstilling for meg er 37 timers arbeidsuke, men dette er ikke alltid tilfellet.
Så rundt 40 timer om uken er det vanligste. Det er ikke alltid at det betyr 37 timer om uken, det er avtalt med arbeidsgiveren. Det er også mulig å jobbe mindre, f.eks.
22,5 timer om uken, dette kalles en deltidsstilling. Det er også mulig å jobbe mer enn 37 timer om uken, dette kalles overtid. Over tid er det også mulig å jobbe helger og kvelder.
Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med fylkeskommunen ditt, slik at du kan få mer informasjon om dette.
Hilsen,
Alex

Følgelig, hva er midlertidig ansettelse?

Midlertidig ansettelse er å ansette en person for en begrenset periode. Ofte blir dette gjort når bedrifter har behov for ekstra arbeidskraft for enkelte oppgaver eller for å dekke for at noen har gått ut i permisjon.

By Moshe Benchoff

Hvor mange timer er en full stilling? :: Hvor mange timer er 100% stilling?
Nyttige lenker