Hjem > H > Hvor Stor Må Bruttoinntekten Være Hos En Næringsdrivende For At Foretaket Blir Bokføringspliktig?

Hvor stor må bruttoinntekten være hos en næringsdrivende for at foretaket blir Bokføringspliktig?

Omsetning over 50 000 kroner i året – du må føre regnskap etter bokføringsloven (du har bokføringsplikt) og levere Næringsoppgave 1 sammen med skattemelding (selvangivelse). Du velger om du vil føre regnskap selv eller få hjelp av en regnskapsfører.

Les mer

Er enkeltmannsforetak Bokføringspliktig?

De fleste enkeltpersonforetak er kun bokføringspliktige. Alle aksjeselskaper er i tillegg regnskapspliktige. Forenklet betyr dette at de som er regnskapspliktige må sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, i tillegg til skattemelding og næringsoppgave til Skatteetaten. I forhold til dette, hva er et tilknyttet selskap? Tilknyttet selskap er foretak hvor investor har en betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap eller felles kontrollert virksomhet. Felles kontrollert virksomhet er økonomisk virksomhet regulert ved avtale mellom to eller flere deltakere slik at disse har felles kontroll over virksomheten.

Når er man et konsern?

Konsern er en selskapsrettslig betegnelse for en sammenslutning av selvstendige selskaper til en økonomisk enhet. Konsernforhold oppstår når et selskap («morselskap») har ”bestemmende innflytelse” over ett eller flere andre selskaper («datterselskap»). Hvem har regnskapsplikt etter regnskapslovens 1 2 første ledd? enhver som driver enkeltpersonforetak og som i året samlet har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk, andre som etter særskilt bestemmelse i eller i medhold av lov har regnskapsplikt etter regnskapsloven.

Hvem gjelder bokføringsloven for?

Bokføringsloven § 2 angir hvem som har bokføringsplikt etter loven. Dette omfatter etter første ledd enhver som har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Hvem kan levere årsregnskap? Å være regnskapspliktig betyr at må du levere et årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund hvert år. Innleveringen gjør du via Altinn. Enkeltpersonforetak og andre typer foretak kan også være pliktige til å levere.

Hvor kan jeg finne årsrapporter?

Altinn - Kopi av årsregnskap. Har foretaket mitt regnskapsplikt? Når det gjelder selvstendig næringsdrivende og aksjeselskap gjelder det samme reglene for regnskapsplikt som for andre bedrifter. For å finne ut om foretaket ditt har regnskapsplikt kan du lese Nærings- og fiskeridepartementets veileder for regnskapsplikt.

Du kan også spørre er ansvarlig selskap regnskapsplikt?

Når du vil gjøre et kjøp, kan du spørre om du kan returnere varen i et visst tidsrom. Selv om det ikke er et krav i Norge, er det en god ide å vite om det er mulig å rette eventuelle feil eller være uenige med selskapet. Du kan også spørre om det er regnskapsplikt for selskapet. Dersom det er lite informasjon om selskapet på nettstedet, kan det være en ide å kontakte selskapet for å få svar på disse spørsmålene.

By Coraline

Hva betyr sær skriving? :: Hva er formålet med konsernregnskapet?
Nyttige lenker