Hjem > E > Er 17 Et Primtall?

Er 17 et primtall?

Primtall er hele tall større enn eller lik 2 som bare er delelige med 1 og tallet selv. De ti første primtallene er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 og 29.

Les mer

Derav, hvordan kan man finne ut om et tall er et primtall?

Et primtall er et tall som er større enn 1 og som kun er delelig med seg selv og 1. Fordi tallet 1 ikke er definert som primtall, er 2 det minste primtallet. Tallet 2 er også det eneste partallet som er et primtall. Alle andre partall er jo delelige med 2. Er 63 primtall? For å finne ut om 63 er et primtall, så ser vi derfor på alle tallene 63 er delelig med. 63 er delelig med 1, 3, 7, 9, 21, og 63. Siden 63 kan deles med mer enn 1 og 63, så kan vi konkludere at 63 ikke er et primtall.

Senere, hva er primtallsfaktorene til 12?

Eksempel 1. 12 er et partall og derfor delelig med 2. Alle faktorene her er primtall: 12=2⋅6, hvor tallet 2 er et primtall. Derav, er 443 et primtall? Hva er et primtall? Et primtall er et naturlig tall som bare er delbart med seg selv og 1. De første 30 primtallene er: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109 og 113.

Hva et Tverrsum?

Tverrsum er summen av de enkelte sifrene i et tall. For eksempel har tallet 1952 tverrsummen 1 + 9 + 5 + 2 = 17. Hvor mange primtall er det? Et primtall er et naturlig tall som bare er delbart med seg selv og 1. De første 30 primtallene er: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109 og 113.

Folk spør også hva er faktorene til 17?

1 og 17. Trenger du faktorene til et annet tall? Dessuten, hva er felles med alle tall som er delelige med 5? Alle tall som er delelige med 5 er enten 5 eller 0 når man tar modulo 5.

Og et annet spørsmål, hvordan vi kan finne fellesnevneren om en eller begge nevnerne i brøkene er primtall?

For eksempel:

$$ \frac{2}{15} og \frac{3}{10} $$

Her er 2 og 3 primtall, ikke?

$(2)\cdot 3$ og $(3)\cdot 2$ kan ikke være fellesnevner.

Men hva om vi har to brøker, hvor en av de nevnerne er primtall, og den andre ikke?

For eksempel:

$$ \frac{2}{15} og \frac{3}{12} $$

Her er 2 primtall, men ikke 15.

Men 15 kan skrives som $(3)\cdot 5$, og vi kan da finne fellesnevneren:

$$ \frac{2}{15} = \frac{1}{3\cdot 5} $$

$$ \frac{3}{12} = \frac{1}{4\cdot 3} $$

Fellesnevneren er $(3)\cdot 5\cdot 4$.

Det betyr at vi tar fellesnevneren til hver av brøkene, og finner hva som må ganges med begge brøkene for å få fellesnevner.

For eksempel:

$$ \frac{2}{15} = \frac{1}{3\cdot 5} = \frac{2}{30} $$

$$ \frac{3}{12} = \frac{1}{4\cdot 3} = \frac{3}{36} $$

Her har vi to brøker

By Emmerich

Hva er faktorisering av primtall? :: Er 4 Et sammensatt tall?
Nyttige lenker