Hjem > H > Hvordan Bøye Ville?

Hvordan bøye ville?

Aktiv verbbøying av å ville

  1. Infinitiv: Å ville.
  2. Presens partisipp: villende.
  3. Perfektum partisipp: villet.

Les mer

Er vært eller har vært?

Før ble VÆRE – ER – VAR regnet som det riktigste hjelpeverbet både ved bevegelsesverb (er kommet, er gått, er reist) og ved overgangsverb (er blitt, er begynt, er stilnet, er bleknet og lignende). Men også HA – HAR – HADDE har lenge vært godtatt og er nå det dominerende i bokmål. Hadde bøyning?

Bøyning (uregelrett)
InfinitivPresensPreteritum
å haharhadde
å haharhadde

Hva er Kondisjonalis?

Kondisjonalis er en form av verbet som uttrykker at den handlingen det er snakk om, bare kan skje under visse betingelser. Hva er hjelpeverb på norsk? Hjelpeverb er verb som vanligvis står sammen med infinitiv eller partisipp av et annet verb, kalt hovedverbet, for å uttrykke grammatiske kategorier (perfektum, passiv, futurum og så videre). Eksempler: I setningen Hun har gått er har hjelpeverb og gått hovedverb.

Følgelig, hvilke ord er substantiv?

Substantiv er en ordklasse med ord som betegner blant annet personer, ting og begreper. Substantiver kan vanligvis bøyes i tall (entall og flertall) og ofte i bestemthet (bestemt og ubestemt form). På norsk kan substantiver kjennes igjen ved at de kan opptre med ubestemt artikkel foran seg. Hva er forskjellen på E verb og a verb? Når preteritum (fortid) endar på -a, t.d. sykla, hoppa, får vi -ar i presens (nåtid): syklar, hoppar. Alle verb med -a i fortid er slike a-verb. E-verb er verb som har preteritum som endar på -te eller -de, t.d. meinte, tenkte, bygde, og som får -er i presens: tenker, meiner, bygger.

Senere, hvilke 10 ordklasser har vi?

Ord i norsk språk deler vi inn i ordklassene substantiv, verb, adjektiv, pronomen, bestemmerord (determinativ), preposisjon, adverb, konjunksjon (sideordningsord), subjunksjon (underordningsord) og interjeksjon. Egenskapene til et ord avgjør hvilken ordklasse ordet tilhører. Hva slags ordklasse er som? som is a conjunction

Hvilken ordklasse tilhører ordet min?

substantiv

By Harald

Hva menes med engros? :: Hva kjennetegner norsk grammatikk?
Nyttige lenker