Hjem > K > Kan Min Mor Gjøre Meg Arveløs?

Kan min mor gjøre meg arveløs?

Barnas arverett er beskyttet gjennom reglene om pliktdelsarv. Det betyr at mor eller far, ikke kan gjøre barna arveløse ved å testamentere bort hele sin formue. Etterlater avdøde seg verdier, er hovedregelen at minst 2/3 alltid skal gå til barna.

Les mer

Senere, hvordan si fra seg arv?

En arving kan helt eller delvis gi avkall på arv den har i vente. Gis det avkall på arv vil ikke barna tre inn som arvinger, og vil ikke motta noe av arven. Avkall på arv krever ingen bestemt form, og det kan også gjøres muntlig. Avkallet må gis overfor arvelateren for å være gyldig. Tilsvarende, hva gjør jeg med arven? Dersom du blir sittende igjen med penger etter oppgjøret eller arver kontanter, anbefaler Jens Robert Mienna i Storebrand å starte med å gjøre seg opp tanker rundt hva du ønsker å oppnå med pengene. Enten det er å bli gjeldsfri, bygge hytte, investere i eiendom eller gi barna forskudd på arv.

Ta dette i betraktning, hvilke rettslige virkninger har arvefallet?

Hvilke rettslige virkninger har arvefallet? Arvefallet har først og fremst betydning for hvem som tilhører kretsen av arvinger. Etter § 71 er det bare de som lever eller er avlet ved arvefallet, som har rett til arv. Samtidig vil det oppstå et dødsbo som trer i stedet for avdøde. Hva menes med Arveavtale? Arv er overføring av eiendomsretten fra en arvelater til arvingene. Som regel overføres arv etter at en person er død, men det kan også gis forskudd på arv. Den som etterlater seg en formue (arv) kalles arvelater. Den som har rett til arv kalles arving.

Kan man gjøre barn arveløs?

I Norge har vi såkalt pliktdelsarv. Det betyr at ens barn har krav på 2/3 av det man etterlater seg. Som hovedregel kan man altså ikke velge å gjøre et av sine barn arveløs selv om man oppretter testament. Du kan også spørre kan man frata barn arv? Donalds arverett er altså ikke så sterk at den ikke kan fratas ham. Ikke bare nevøer og nieser kan du gjøre arveløse. Alle testamentsarvinger eller fjernere slektsarvinger enn livsarvinger (barn, barnebarn osv.) står du helt fritt til å gjøre arveløse.

Dessuten, kan man nekte et barn arv?

Formelt kan du ikke etterlate arvingene dine uten noen ting. Men rent praktisk er det flere måter du kan gjøre ett eller flere av barna arveløse på - hvis du vil. Dine barn har etter loven rett på 2/3 av arven etter sine foreldre. Ta dette i betraktning, hva skjer når man fraskriver seg arv? Arv er noe som normalt sett går i arv fra foreldre til barn, men det er også mulig å fraskrive seg arv. Når man fraskriver seg arv betyr det at man ikke lenger har rett til å motta arven, og den vil derfor gå til andre arvinger.

Kan man arve gjeld fra foreldre?

Nei, man kan ikke arve gjeld fra foreldre.

By Vento

Kan man si nei til å arve gjeld? :: Hva sier Verditeorien?
Nyttige lenker