Hjem > N > Når Blir Trygden Utbetalt I Desember?

Når blir trygden utbetalt i desember?

- Normalt blir pensjon, uføretrygd utbetalt innen 20. i hver måned med unntak av desember og mai. For AAP er det ingen endringer i utbetalingsdatoene for desember.

Les mer

Er det halv skatt på uføretrygd i desember?

Uføretrygden er trekkfri i juni, og det er halvt skattetrekk i desember. Hvis du betaler svalbardskatt eller kildeskatt, er det ordinært skattetrekk i juni og desember.
Når kommer pensjonen i januar 2022?
På disse dagene skal pensjonen være på konto
MånedDato
Januar20.01.2022
Februar18.02.2022
Mars18.03.2022
April20.04.2022

Når kommer feriepenger NAV 2022?

Feriepenger opptjent i 2021 blir utbetalt innen utgangen av mai 2022. Hvis du har rett til feriepenger for dagpenger får du utbetalt feriepengene innen utgangen av juni.
Er trygden skattefri i desember?
Skattetrekk i juni og desember

Hvis du har lagt inn et frivillig skattetrekk på ytelsen din vil dette bli trukket også i juni og desember, med mindre du melder ifra om at det skal stoppes. Hvis du betaler Svalbardskatt eller kildeskatt, er det ordinært skattetrekk i juni og desember.

Er det halv skatt i desember Nav?

Nav har andre skatteregler i juni og desember for mange av sine ytelser. Noen ytelser er trekkfrie i desember, eller det trekkes halvt forskuddstrekk. Det betyr mer utbetalt i desember, men det betyr ikke at ytelsen er skattefri.
Hvem får halv skatt i desember?
Praktisk gjennomføring er at ansatte med månedslønn og pensjon får beregnet halv skatt på sin lønnsutbetaling i november eller desember. I tillegg gjelder følgende: For ansatte med 14-dagers lønn kan enten siste lønnsutbetaling i november eller første utbetaling i desember utbetales uten forskuddstrekk.

Hvor mye skatt er det på uføretrygd?

Satsen på trygdeavgiften for uføretrygd er den samme som for lønnsinntekt. For 2021 er satsen for lønnsinntekt 8,2 prosent. For 2022 er satsen 8,0 prosent.
Når er det skattefri måned? Skattefri måned er en måned hvor det ikke er noen skatt på lønn eller inntekt. Dette kan være en måned der du ikke jobber, eller det kan være en måned hvor du ikke tjener noe penger.

Når kommer pensjonen i januar?

Pensjonen kommer den første dagen i januar.

By Emma

Når kommer uføretrygd? :: Hvor mye går uføretrygden opp i 2022?
Nyttige lenker