Hjem > E > Er Det Halv Skatt På Alderspensjon I Desember?

Er det halv skatt på alderspensjon i desember?

Alderspensjon, AFP og etterlattepensjon for desember utbetales uten skattetrekk. Uførepensjon for desember utbetales med halvt skattetrekk.

Les mer

Hvor mye er halv skatt?

Du betaler ikke mindre skatt totalt, men litt mer skatt i 10 måneder for at du skal få mer utbetalt før sommeren og før Jul.
Er juli skattefri måned?
Som kjent betaler vi ikke skatt i juli, og blir trukket for halv skatt i desember. Nettopp fordi vi betaler mer skatt de 10,5 andre månedene av året. Det er skattebetalingsloven som er bakgrunnen for dette.

Hvilke måneder er skattefrie i Norge?

I Norge er det slik at skattetrekket på lønn er halvt i desember, og at man slipper skattetrekk på en måned i juni.
Hvilke måneder betaler man skatt?
Betaling og frister

Summerte beløp for de to foregående månedene skal betales hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15.

Når får man utbetalt lønn i desember?

De med fast månedslønn får delvis etterbetalt og delvis forskuddslønn. I Staten er det vanlig å få utbetalt lønn 12. desember, mens kommuneansatte får den vanligvis 20. desember.
Tilsvarende, hva går trygdeavgiften til?
Trygdeavgiften er en avgift på lønn og pensjon som går til finansiering av folketrygden. Avgiften beregnes av inntekt, på samme måte som med inntektsskatten.

Og et annet spørsmål, hva blir skatten i 2022 for pensjonister?

Skatt på alminnelig inntekt er 22 prosent i både 2021 og 2022 og gjelder både pensjon og lønn.
Dessuten, hva er høyeste skatteprosent? Skatteprosenten kan variere fra land til land, men i noen land kan den være så høy som 90 prosent.

Folk spør også når må man betale 50 skatt?

Denne skatten må betales når man fyller 50 år.

By Ibrahim

Hvor mye kan man tjene ved siden av pensjon? :: Er det halv skatt på pensjon til jul?
Nyttige lenker