Hjem > H > Hvordan Blir Renten Fremover?

Hvordan blir renten fremover?

Rentebanen er Norges Bank sin spådom om renteutviklingen de neste årene. Den spår en renteoppgang på 1.5 prosentpoeng i løpet av tre år. Hvert kvartal legger Norges Bank ut «Pengepolitisk rapport». I denne rapporten kommer de også med sin rentespådom («rentebanen») for de nærmeste årene.

Les mer

Man kan også spørre hva driver nibor påslaget?

Påslaget i Nibor er lik summen av påslaget i bankenes dollarrente og en eventuell likviditetspremie mellom dollar og kroner. Hvordan få ned inflasjon? Dersom styringsrenten settes opp og rentene i markedet øker, vil det motsatte skje. Det blir dyrere å låne og mer lønnsomt å spare. Da blir det mindre aktivitet i økonomien og presset på lønninger og priser reduseres. Slik kan inflasjonen dempes.

Hvorfor inflasjon nå?

Årsaken til inflasjon er at pengemengden øker, uten at produksjonen av varer og tjenester øker. Eventuelt at pengemengden øker mer enn økningen i produksjon. Det vil si at tilgangen på varer er mindre enn tilgangen på penger, som resulterer i en økning i prisnivået. Hva fører til økt rente? – Det har oppstått store ubalanser mellom tilbud og etterspørsel i en rekke markeder, og det må strammes inn. Vi kan ikke late som det ikke vil gi konsekvenser for lommeboka, og for enkelte blir det trangt, helt klart.

Hvilken bank har best rente på sparing?

#BankKonto
1OBOS-banken AS0,50%
2KLP Banken AS0,30%
3Romsdal Sparebank0,20%
4SpareBank 1 SR-Bank0,20%
Er høy styringsrente bra? En økt rente kan bidra til en sterkere krone som påvirker eksportnæringen. Dersom styringsrenten i Norge økes, men holdes i ro i andre land, kan det føre til en økt etterspørsel etter norske kroner. Dette fører til at verdien av den norske krone blir sterkere, og importerte varer blir billigere.

Så når vil renten gå opp?

Nå settes renten ytterligere opp, og ved slutten av 2023 spår Norges Bank at renten når 2,5 prosent. Det blir dyrere tider for meg og deg – men lønnsslippen skal også opp i vekt. RENTEHEVINGER: Det er spådd at renten heves i fire omganger i løpet av 2022, og totalt syv ganger ved utgangen av 2023. Hvem har lavest rente på boliglån? Renten på boliglån varierer en del mellom de ulike bankene, og det kan lønne seg å sammenligne rentene hos de ulike bankene før du tar opp et boliglån. Nordea har for eksempel en rente på boliglån på 1,59 %, mens DNB har en rente på boliglån på 1,49 %.

Hvilken bank har billigst boligrente?

Det er ikke alltid enkelt å svare på hvilken bank som har billigst boligrente. Det kan være store forskjeller mellom bankene, og det kan også være store forskjeller mellom de ulike rentene som bankene tilbyr. Du bør derfor alltid sammenligne boligrentene fra ulike banker før du tar opp et boliglån.

By Jovitta Ryon

Hva er 35 av 300? :: Hva er NIBOR rente nå?
Nyttige lenker