Hjem > H > Hvordan Multiplisere Brøk Med Lik Nevner?

Hvordan multiplisere brøk med lik nevner?

(Når man multipliserer en brøk med samme tall i teller og nevner, har man egentlig bare multiplisert med tallet 1. Det er derfor vi kan finne fellesnevner på denne måten). Dersom brøkene har lik nevner, og vi adderer, legger vi sammen tellerne og nevneren forblir uforandret.

Les mer

Du kan også spørre hvordan finne samme nevner?

For å finne en felles nevner er det lurt å skrive opp 2 og 3 gangen og finne det første tallet som går igjen i begge gangetabellene. Dette tallet er fellesnevneren. Still opp de utvidede brøkene slik at vi nå får et regnestykke der begge nevnere er seksdeler.
Hvorfor kan man snu den bakerste brøken?
Å multiplisere med 2 i både telleren og nevneren er egentlig det samme som å multiplisere brøken med tallet 112 1 1 2 . Å multiplisere med 1 endrer ikke verdien. er inverse tall, multiplikasjon og divisjon er inverse operasjoner. Det er grunnen til at en i divisjon med brøk kan snu den bakerste brøken og multiplisere.

Hvordan regne brøk pluss brøk?

Svar:
  1. Finn fellesnevneren - tallet som er delelig med begge nevnere. Fellesnevneren er tallet som har begge nevnere som faktorer.
  2. Utvid brøkene - multipliser nevneren med det tallet som gir fellesnevneren.
  3. Svaret er en brøk der telleren er summen av tellere i de utvidete brøkene og nevneren er fellesnevneren.
Senere, når kan man snu en brøk?
Når man skal dividere (dele) to brøker med hverandre er metoden å "snu" den siste brøken og bytte ut deletegnet med et gangetegn. Det vil si at man multipliserer i stedet for å dividere etter at den siste brøken er "snudd". Å "snu" brøken betyr at man bytter om teller og nevner.

Hva heter tallet over brøkstreken?

En brøk er et matematisk uttrykk som består av to tall skrevet over hverandre med en strek i midten. Tallet over streken heter teller, mens tallet under streken heter nevner. Streken på mellom tallene kaller vi for en brøkstrek.
Når må man finne fellesnevner?
Når man skal legge sammen eller trekke fra to eller flere brøker med forskjellig nevner, må man først finne fellesnevner. Vi finner nevnerens minste felles multiplum, det minste tallet som begge nevnerene går opp i. Det minste tallet både to og tre går opp i er seks.

Hvordan regne ut differansen mellom to brøker?

for å finne differansen kan vi ta absoluttverdi, men det har du kanskje ikke vært borti? Differansen er jo rett og slett den største minus den minste. For å regne ut dette må vi finne fellesnevneren, og utvide brøkene så de får samme nevner.
Hvordan vet man hvilken brøk som er størst? De fleste brøker blir mindre når man tar en titt på dem, men noen ganger kan det være vanskelig å fortelle hvilken brøk som er størst. For å gjøre det enklere å sammenligne to brøker, kan man alltid gange dem med samme tall, slik at de blir like store.

I forhold til dette, hvordan gange en brøk?

En brøk ganger ved at man ganger dens numerator med den anden brøks numerator, og dens denominator med den anden brøks denominator.

By Curhan Dornhoffer

Hvorfor gange med den omvendte brøk? :: Hvordan gange store tall med desimaltall?
Nyttige lenker