Hjem > E > Er Jeg Registrert I Folketrygden?

Er jeg registrert i folketrygden?

Pliktig medlem etter reglene i folketrygdloven

Medlem som bosatt: Er du bosatt i Norge, er du som hovedregel medlem i folketrygden. For at du skal anses som bosatt, må oppholdet ditt i Norge vare, eller ha til hensikt å vare i minst 12 måneder. Det er en forutsetning for medlemskapet at du har lovlig opphold i Norge.

Les mer

Når ble jeg medlem av folketrygden?

Hvis du arbeider lovlig i Norge blir du som hovedregel medlem i den norske folketrygden fra første arbeidsdag selv om du ikke regnes som bosatt her. Medlemskapet inntrer automatisk. Som arbeidstaker skal du betale trygdeavgift på 8,2 prosent av brutto lønn. Og et annet spørsmål, hva er norsk folketrygd? Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning for alle som er bosatt i Norge. Folketrygden gir økonomisk stønad ved sykdom, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alder, uførhet, dødsfall og tap av forsørger. Folketrygden dekker også utgifter til medisinsk behandling og rehabilitering samt til arbeidsrettede tiltak.

Hvordan få tilbake medlemskap i folketrygden?

Har du bodd i utlandet og mistet medlemskapet ditt i folketrygden, vil du få tilbake medlemskapet så snart du flytter tilbake til Norge. Det er imidlertid viktig å være klar over at en del rettigheter i folketrygden forutsetter at du har vært sammenhengende medlem i lang tid før du får rett til ytelsen. Har ditt medlemskap i norsk folketrygd opphørt? Hvis du arbeider midlertidig i utlandet (inntil 12 måneder) og lønnes av norsk arbeidsgiver, opprettholder du medlemskapet i folketrygden. Hvis du skal arbeide i utlandet i mer enn 12 måneder eller arbeide for utenlandsk arbeidsgiver, opphører medlemskapet ditt i folketrygden.

Hvor mange år er full opptjening i folketrygden?

Hel alderspensjon krever 40 års opptjening. Har du kortere opptjening, blir alderspensjonen din forholdsmessig redusert. Så hvilke land har norge trygdeavtaler med? Norge har inngått bilaterale trygdeavtaler med følgende land: Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Chile, Frankrike, Hellas, Israel, Italia, Kroatia, Nederland, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Serbia, Slovenia, Storbritannia og Nord-Irland, Sveits, Tyrkia, Ungarn (gjelder sykehjelp), USA og Østerrike, foruten en

Når ble folketrygden innført i Norge?

Første januar 1967 trådte Lov om folketrygd i kraft, og vi kan i år markere at loven fyller 40 år. Angående dette, er asylsøkere medlem av folketrygden? Asylsøkere eller flyktninger som har fått opphold i Norge, har normalt rett til å være medlem av folketrygden. De har imidlertid ikke rett til helseforsikring, da dette er en del av folketrygden. For å være folkeregistrert må du ha et gyldig pass eller annet identifikasjonsbevis. Medlemskap i folketrygden gis også til personer som har oppholdt seg i Norge i minst 12 måneder, og som har fått omsorgspenger etter lov om sosiale tjenester
Dere har lenge vært etterlengtede gjester i Norge. I år slo dere på døra. I hvilken grad har dere vært i kontakt med miljøet i Norge? I utgangspunktet ikke så mye. Vi har hatt kontakt med noen få mennesker i miljøet i Norge, men det er mer eller mindre gitt at vi ikke har blitt så godt kjent med dem. Men vi har nå fått kontakt med mange norske mennesker som har vist oss godt mot, slik at vi har fått kjennes på den norske gjestfriheten Asylsøkere er en egen gruppe som har en særskilt rett til helsehjelp. Asylsøkere har rett til å bli behandlet

Hvor mye er trygdeavgift?

Det er ingen fast trygdeavgift i Norge. Trygdeavgiften er en prosentandel av inntekten din, og den kan variere fra år til år. Trygdeavgiften går til å finansiere det offentlige trygdesystemet i Norge.

By Cheng

Hvilket fond bør jeg velge til barn? :: Hvilke flaggregler gjelder?
Nyttige lenker