Hjem > K > Kan Jeg Få Utbetalt Feriepenger I Januar?

Kan jeg få utbetalt feriepenger i januar?

Etter ferieloven har ikke du som arbeidsgiver anledning til å utbetale feriepenger på forskudd. I lovens paragraf 11 står det at feriepenger skal utbetales på siste vanlige lønningsdag før ferien, og feriepengene fordeles ut i henhold til når ferien avvikles.

Les mer

Kan arbeidsgiver nekte deg å overføre ferie?

Kan arbeidsgiver pålegge deg å ta ut restferien og nekte deg å overføre feriedagene? - Ja, som hovedregel. Arbeidsgiver både kan og skal sørge for at arbeidstaker avvikler ferie hvert ferieår. I forhold til dette, hvor mange ferieuker kan man overføre til neste år? Arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver om overføring av feriedager på inntil 12 virkedager (2 uker) til påfølgende ferieår jfr. ferieloven § 7 (3). Dette er altså noe begge partene må være enige om, og ingen av partene kan i utgangspunktet kreve slik overføring.

Og et annet spørsmål, er den 6 ferieuken lovpålagt?

Tariffavtale, arbeidsavtale

Dette betyr at arbeidstakere som er omfattet av tariffavtaler har rett til totalt 5 ukers ferie hvert år. Retten til 6 ekstra virkedagers ferie for arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret gjelder imidlertid også for de arbeidstakerne som er omfattet av tariffavtaler.
Hvordan ta ut Seniordager? Arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at arbeidstakere tar ut full ferie. Arbeidstaker bestemmer selv når ekstra-ferien skal avvikles. Den kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. Arbeidsgiver skal varsles minst 2 uker før ferien skal avvikles.

Når er det lurest å få utbetalt feriepenger?

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstakeren kan imidlertid kreve at feriepengene utbetales senest én uke før ferien begynner. Denne regelen får betydning i de tilfellene der ferien starter mindre enn én uke etter siste lønningsdag. Dessuten, når kan feriepenger tas ut? Ifølge ferielovens hovedregel skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene betales ut senest 1 uke før ferien begynner. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende.

Folk spør også når får jeg feriepenger 2021?

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Det mest vanlige er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni. Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale. Kan arbeidsgiver flytte ferien? Nei. Det er ikke tillatt å flytte ferien.

Hva skjer med ubrukt ferie?

Ubrukt ferie blir automatisk overført til neste ferieår.

By Pavel

Kan jeg bruke depositum til husleie? :: Hvordan fjerne kort fra Vipps?
Nyttige lenker