Hjem > P > På Hvilken Måte Var Den Gresk Ortodokse Kirken Organisert Annerledes Enn Den Romersk Katolske?

På hvilken måte var den gresk ortodokse kirken organisert annerledes enn den romersk katolske?

3. Den gresk-ortodokse kirken var annerledes organisert enn den romersk-katolske på den måten at patriarken i den gresk-ortodokse kirken var underlagt keiseren, mens paven i den romersk-katolske kirken spilte en selvstendig politisk rolle.

Les mer

Derav, hva ligger i begrepet kronvasall?

Kronvasall er ein person som fekk lena sine direkte frå ein keisar eller konge.
Når var det borgerkrig i Norge?
Grovt sett kan borgerkrigstiden deles i tre faser: Første fase er sporadisk strid mellom kongsemnene fra 1130 til ca. 1160; andre fase er omfattende kamper mellom kongsemnene fra 1160 til 1184; og siste fase hvor birkebeinerne nedkjemper resten, 1184–1240.

Og et annet spørsmål, hva skjedde i norge på 1300 tallet?

I Norges historie kjennetegnes 1300-tallet fremfor alt av svartedauen, pesten som rammet i 1349. Det høye dødstallet førte til en kollaps i all lag av samfunnet. Kongemakten var allerede svak da pesten rammet, og København ble etterhvert maktsentrum for Norge og Danmark.
Og et annet spørsmål, hva skjedde i norge på 1200-tallet?
På 1200-tallet var Norge Europas største rike målt i flateinnhold. Dette var også den norske storhetstiden. Slaget på Stiklestad er et vendepunkt i norsk historie. I kjølvannet av slaget ble Olav Haraldsson til Olav den hellige, nordmenn ble kristne og kastet av seg det danske åket.

Hvordan påvirket Svartedauden samfunnet i Norge?

Konsekvenser. Befolkningstallet i Norge gikk ned til mellom det halve og en tredjedel av hva det hadde vært før pesten rammet. Etter epidemien ser det ut til at fruktbarheten økte, noe som har sammenheng med at det var enklere å finne jord for å brødfø en familie.
Hvordan var samfunnet i middelalderen?
De fleste mennesker i middelalderen bodde på en gård i en bygd. Bygda dannet den umiddelbare og viktigste rammen rundt menneskenes liv. Bygda var ikke noe likestilt fellesskap. I enhver bygd fantes det kakser som hadde større gårder enn andre, flere mennesker i husholdet sitt, og leilendinger som var avhengige av dem.

Og et annet spørsmål, hvilke hendelser ligger til grunn for tidfestingen av senmiddelalderen?

Hvilke hendelser ligger til grunn for tidfestingen av senmiddelalderen? Svartedauden regnes som innledningen til senmiddelalderen. Folketap førte til samfunnsmessige konsekvenser som gjør det naturlig å skille ut tiden mellom 1300 og 1500 som en egen periode.
Dessuten, hvilke militære nyvinninger fikk stor betydning på 1500 og 1600 tallet? -Musketter og kanoner
-Skip med dreibjelker
-Panservester
-Bombeeksere
-Muskettballer
-Kruttrør

Senere, hvem var den øverste lederen for kirken i middelalderen?

Den øverste lederen for kirken i middelalderen var paven. Pave hadde makt over kirken, og han kunne gi ordre til biskoper og andre kirkelige ledere. Pave kunne også forlate kirken, og han hadde ofte makt over konger og andre ledere.

By Lynea

Hva er et føydalsamfunn? :: Hva er en føydalisme?
Nyttige lenker