Tri-Star Definisjon

Tri-Star Definition er et teknisk analysemønster som brukes til å forutsi en reversering i den nåværende trenden. Den er sammensatt av tre lysestaker som har følgende egenskaper:

1. Den første lysestaken er en lang hvit lysestake som lukkes nær sin høyde.

2. Den andre lysestaken er en liten svart lysestake som åpnes og lukkes i kroppen til den første lysestaken.

3. Den tredje lysestaken er en lang hvit lysestake som lukkes nær sin høyde.

Når disse tre lysestakene dannes i en oppgående trend, regnes det som et bearish reverseringsmønster. Når disse tre lysestakene dannes i en nedadgående trend, regnes det som et bullish reverseringsmønster.

Hva er øyenstikkermønster?

Dragonfly-mønsteret er et bullish reverseringsmønster med tre lysestaker som vanligvis finnes i et nedadgående marked. Den er preget av en lang svart lysestake etterfulgt av en kort svart lysestake med en liten ekte kropp, og deretter en lang hvit lysestake som lukkes over midtpunktet på den første svarte lysestaken.

Dragonfly Doji er en type øyenstikkermønster som lages når de åpne, høye og lave prisene er like. Er doji bullish eller bearish? Doji anses å være nøytrale lysestaker, noe som betyr at de ikke har en sterk bullish eller bearish bias. I stedet indikerer de at markedet er usikkert og at ytterligere pristiltak er nødvendig for å bestemme retningen på trenden. Hva er et stjerneskudd i teknisk analyse? Et stjerneskudd er et lysestake-diagrammønster som består av en liten ekte kropp med en lang øvre skygge. Det finnes på toppen av en opptrend og regnes som et bearish reverseringsmønster.

Hva betyr grønn doji?

En grønn doji er et lysestakemønster som kan finnes på et prisdiagram. Den dannes når åpnings- og sluttkursen er like eller svært nær hverandre, men lysestaken har en lang veke.

Den lange veken indikerer at det var betydelig prisbevegelse i perioden, men prisene la seg til slutt nær åpningsprisen. Dette kan sees på som et tegn på ubesluttsomhet i markedet, med okser og bjørner som begge presser prisen i motsatte retninger, men ingen av dem er i stand til å oppnå en fordel.

Grønne dojier anses generelt for å være nøytrale, og de kan finnes på toppen eller bunnen av trender. De kan også finnes innenfor trender, og kan noen ganger brukes som et signal om en potensiell reversering.

Hva betyr 3 Dojis på rad?

En doji er en type lysestakemønster som indikerer ubesluttsomhet eller en pause i den nåværende trenden. En doji dannes når de åpne og lukkede prisene på en eiendel er nesten like. En doji-lysestake ser ut som et plusstegn (+).

Tre dojier på rad indikerer vanligvis en reversering i gjeldende trend. Hvis trenden for øyeblikket er oppadgående, kan de tre dojiene på rad signalisere en reversering til nedover. Tilsvarende, hvis trenden er nedadgående, kan de tre dojiene på rad signalisere en reversering til oppover.