Hva er omsetningen?

Omsetning kalles også omsetning, eller netto omsetning. Dette er et begrep som ofte brukes i regnskap. Når det gjelder omsetningen til et selskap, refererer det til inntektene som virksomheten oppnår i utviklingen av virksomheten. Enten dette er salg av produkter eller levering av en tjeneste. Hvordan beregner jeg omsetningen? Omsetningen til et selskap beregnes etter … Les mer

Kategorier O

Hva er husdyrmidler?

Når vi snakker om felleseie, viser vi til eiendommen som er blitt ervervet av ektefellene under ekteskapet. I denne forstand er eierskapet til disse eiendelene like store deler, noe som reduserer viktigheten av hvem som har bidratt. Vi må understreke at siden ekteskapet lovlig eksisterer og har blitt formalisert, alle varer At de blir ervervet, … Les mer

Kategorier F

Hva er bruttonasjonalprodukt?

Bruttonasjonalprodukt eller BNP er en økonomisk indikator som tjener til å gjenspeile det totale antallet varer og tjenester som er produsert av et land i en gitt tidsperiode. Naturligvis tar BNP bare hensyn til sluttproduksjonen, ellers regnskap det ville blitt dobbelt. Videre er BNP begrenset til å måle de aktivitetene som er utført i et … Les mer

Kategorier B