Indikativ sitatdefinisjon

Et veiledende pristilbud er en type pristilbud som brukes til å gi informasjon om gjeldende markedspris på et finansielt instrument, uten nødvendigvis å binde seg til en handel. Indikative sitater brukes vanligvis av markedsaktører for å hjelpe dem med å vurdere interessenivået for et bestemt instrument, og de brukes også ofte av handelsmenn som en måte å måle markedsaktivitet og potensielle handelsmuligheter.

Hvordan beregner du veiledende verdi?

Det første trinnet er å finne gjeldende spotpris for valutaparet. Du kan gjøre dette ved å se på et valutakurs eller bruke en valutaomregner.

Deretter må du finne gjeldende terminkurs for valutaparet. Terminprisen er prisen som valutaparet kan kjøpes eller selges til på en fremtidig dato. Forwardpriser er vanligvis oppgitt for levering to virkedager fra gjeldende dato.

Når du har både spot- og forward-prisen, kan du beregne den veiledende verdien ved å bruke følgende formel:

Veiledende verdi = Spotpris x (1 + Forward-poeng/10000)

hvor Forward-poeng er antall pips mellom spot- og terminprisen.

For eksempel, hvis spotprisen på EUR/USD er 1,1000 og terminprisen er 1,1010, vil den indikative verdien være:

Indikativ verdi = 1,1000 x (1 + 10/10000)

Indikativ verdi = 1,1001

Hva er et veiledende forslag?

Et veiledende forslag er en type forslag som brukes til å gi veiledende prisinformasjon til en potensiell kunde. Det er ikke et bindende forslag, og brukes vanligvis ikke for å sikre en avtale. I stedet brukes den til å gi en indikasjon på hva selskapet er villig til å tilby, og for å måle interessen fra den potensielle kunden. Hvordan bestemmes veiledende pris? Indikativ prissetting er prisen på et verdipapir eller et finansielt instrument som noteres av en market maker som denne market maker er villig til å kjøpe eller selge verdipapiret eller instrumentet til. Det er ikke en bindende pris, men snarere en veiledning for videre forhandlinger. Hva betyr langt indikativ clearingpris? Den langt veiledende clearingprisen er prisen som markedet forventes å klare på slutten av dagen. Denne prisen er basert på gjeldende markedsforhold og brukes av handelsmenn for å måle hvor markedet sannsynligvis vil gå i fremtiden. Hva betyr fast sitat? Et fast tilbud er et tilbud som ikke kan endres. I valutamarkedet gis et fast tilbud vanligvis for store transaksjoner og er ikke omsettelig.